Općina Sali > Izbori > Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Objava biračima za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Kategorija Izbori, Obavijesti,
Objavljeno 28. ožujka 2019.

Predsjednica Republike Hrvatska donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori će se održati u nedjelju 26. svibnja 2019.

Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 11. svibnja 2019. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na internetskim stranicama nadležnih ureda. Zahtjevi za dopunu ili ispravak podataka u registru birača mogu se podnositi zaključno do srijede 15. svibnja 2019.

Na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, biračima je omogućeno glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi za privremeni upis, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, mogu se podnijeti zaključno do srijede 15. svibnja 2019. Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu ureda. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj će na dan 15. svibnja 2019. zaprimati zahtjeve do 16,00 sati.

 

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

  • ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.
  • ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.
  • iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu prema mjestu prebivališta birača

 

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

  • birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.
  • birači koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.

 

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU i ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE, birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na čijem će se području birač zateći na dan izbora.
Adresar nadležnih ureda državne uprave u županijam

 

Podnošenje zahtjeva za privremeni upis, aktivnu i prethodnu registraciju putem sustava e-Građani

Biračima je putem sustava e – Građani omogućeno podnošenja zahtjeva za:

  • privremeni upis izvan mjesta prebivališta,
  • aktivnu registraciju i
  • prethodnu registraciju.

 

Izvor:

Ministarstvo uprave Republike Hrvatske

 

Dokument:

Objava biračima 2019.

 

lokalnahrvatska.hr