Općina Sali > Mjesni odbori > Mjesni odbori 2018.-2022.

Mjesni odbori 2018.-2022.

Kategorija Mjesni odbori,
Objavljeno 5. studenoga 2018.

Nakon provedenih mjesnih izbora 14. siječnja 2018. godine za članove mjesnih odbora izabrani su:

I. MO SALI:
1. Jagić Šime (HDZ)
2. Bonja Roko (Lista grupe birača)
3. Basioli Šanto (Lista grupe birača)
4. Raljević Ivan (Lista grupe birača)
5. Popović Ante (Lista grupe birača)

II. MO ZAGLAV:
1. Špralja Ivan (Lista grupe birača)
2. Ramov Ante -Toni (Lista grupe birača)
3. Ležaić Vesna (Lista grupe birača)
4. Peša Roko (Lista grupe birača)
5. Ramov Matija (Lista grupe birača)

III. MO ŽMAN:
1. Kalcina Šimica (Lista grupe birača)
2. Šešelja Mirela (Lista grupe birača)
3. Didović Danijel (Lista grupe birača)
4. Hrboka Zoran (Lista grupe birača)
5. Lordanić Mikela Rina (Lista grupe birača)

IV. MO LUKA:
1. Bubica Denis (HDZ)
2. Marin Leo (HDZ)
3. Marčina Dražen (HSS)
4. Marčina Nenand (Lista grupe birača)
5. Marčina Drago (Lista grupe birača)

V. MO SAVAR:
1. Kotrulja Mario (Lista grupe birača)
2. Kotrulja Mladen (Lista grupe birača)
3. Šarunić-Ratković Jagoda (Lista grupe birača)
4. Kaleb Anita (Lista grupe birača)
5. Decorti Tvrtko (Lista grupe birača)

VI. MO BRBINJ
1. Kaleb Zvonimir (HDZ)
2. Šabić Zlatko (HDZ)
3. Peričin Kristo (HDZ)
4. Kaleb Sandra (HDZ)
5. Odvitović Ivan (HSS)

VII. MO DRAGOVE
1. Marčina Dragan (HSS)
2. Božajić Tomislav (HSS)
3. Dobrotić Eduard (SDP)
4. Fižulić Ante (SDP)
5. Milišić Radoslav (SDP)

VIII. MO BOŽAVA
1. Margetić Božidar (HDZ)
2. Uglešić Lucija (Lista grupe birača)
3. Dunatov Božena (Lista grupe birača)
4. Zorić Mirsada (Lista grupe birača)
5. Dunatov Branimir (Lista grupe birača)

IX. MO SOLINE
1. Kolić Marijan (HDZ)
2. Marin Vinko (HDZ)
3. Buturić Danko (HDZ)
4. Stipanov Josip (HDZ)
5. Kolić Suzana (HDZ)

X. MO VELI RAT
1. Mirković Dražen (HDZ)
2. Uglešić Ante (HDZ)
3. Šparelić Božo (HDZ)
4. Uglešić Fran (HDZ)
5. Crvarić Marijan (HDZ)

XI. MO VERUNIĆ
1. Ćosić Ivan (HDZ)
2. Žagar Dean (HDZ)
3. Dumanović Toni (HDZ)
4. Jelovčić Vinka (HDZ)
5. Savičević Mitja (HDZ)

lokalnahrvatska.hr