Općina Sali > Proračun Općine Sali > Godišnje izvršenje proračuna za 2017.

Godišnje izvršenje proračuna za 2017.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 11. rujna 2018.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/2016 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. rujna 2018. godine donijelo je
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2017. GODINU
1. OPĆI DIO
Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2017. godinu sastoji se od:

Dokument:

Godišnje izvršenje proračuna 2017.

lokalnahrvatska.hr