Općina Sali > javna rasprava > Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za izgradnju vrtića

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za izgradnju vrtića

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 21. kolovoza 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme javne nabave za predmet nabave Izgradnja zgrade dječjeg vrtića u Salima

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17), naručitelj Općina Sali, Sali II 74/A, Sali, OIB 72285291723, za predmet nabave Izgradnja zgrade dječjeg vrtića u Salima, evidencijski broj nabave 05/2018-MV, stavio je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hvatske na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prijedlog Dokumentacije o nabavi u cjelosti i Troškovnik radova.

Prethodno savjetovanje objavljeno je 10.08.2018. godine i trajalo je do 16.08.2018. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

 

Načelnik
Zoran Morović

 

Dokument:

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za izgradnju vrtića

lokalnahrvatska.hr