Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > Upis djece u DV Orkulice za pedagošku godinu 2018./2019.

Upis djece u DV Orkulice za pedagošku godinu 2018./2019.

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 11. srpnja 2018.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2018./2019. u dječjem vrtiću Orkulice

Upravno vijeće dječjeg vrtića Orkulice i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike / skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Orkulice” za pedagošku godinu 2018./2019.

U pedagoškoj godini 2018./2019. u dječji vrtić primati će se djeca s navršenom 3. godinom života do polaska u školu.

Potrebni dokumenti za upis:

UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA POTREBNO JE PRILOŽITI:

 1. Preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta
 2. Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja/skrbnika o zaposlenju
 3. OIB roditelja – fotokopija izvornika
 4. Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika
 5. Liječničko uvjerenje- o obavljenom sistematskom pregledu ne starije od 3 mjeseca (daje djetetov pedijatar) – izvornik
 6. Preslika iskaznice cijepljenja
 7. Za dijete s poteškoćama u razvoju potrebno je Rješenje centra zasocijalnu skrb,nalazi,mišljenja, dijagnoze i sl.
 8. Popunjeni upitnik o djetetu

 

 1. Zahtjev se preuzima u Dječjem vrtiću “Orkulice ”, od 8,30 do 12,00 sati te na web stranici Općine Sali, a predaje se u  Dječji vrtić “Orkulice”, u razdoblju od 6. srpnja do 30. srpnja 2018. godine.
 2. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
 3. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici Općine Sali.
 4. Prema potrebama i interesima djece (dob), odlukom Povjerenstva za upis djece koje potvrđuje Upravno vijeće, provest će u slučaju preopterećenosti vrtića u Salima, a u interesu upisa djece, odluku o pohađanju djece u vrtić u Žmanu.

  

     Dječji vrtić “Orkulice“-  Sali III 20, 23281 Sali – [email protected]

 

Dokumenti:

Obavijest o upisu djece
Zahtjev
Upitnik

lokalnahrvatska.hr