Općina Sali > javna rasprava > Urbanistički plana uređenja dijela luke Sali izvješće o javnoj raspravi

Urbanistički plana uređenja dijela luke Sali izvješće o javnoj raspravi

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 12. veljače 2018.

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.) Općina Sali kao nositelj izrade plana provela je javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali.

Prijedlog plana sadržavao je tekstualni i grafički dio plana, te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali za javnu raspravu donio je načelnik Općine Sali 20. studenog 2017. godine.

Javna rasprava objavljena je u dnevnom tisku „ZADARSKI LIST“ dana 21. studenog 2017. godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Sali.

Javna rasprava trajala je od 1. prosinca do 30. prosinca 2017.

Javni uvid o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali trajao je od 1. prosinca do 30. prosinca 2017. Javno izlaganje održano je 13. prosinca 2017. godine u prostorijama Općine Sali, s početkom u 12:00 sati. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je zapisnik.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali zaprimljeni su tijekom javne rasprave:
• upisom u knjigu primjedbi,
• u pisanom obliku dostavom Nositelju izrade.

U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17.) odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradio je sva pristigla mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dostavili u roku, te pripremio ovo Izvješće o javnoj raspravi.

Na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali u javnoj raspravi pristigla je 1 primjedba, i to upućena nositelju izrade u pisanom obliku.

 

Dokument

Urbanistički plana uređenja dijela luke Sali izvješće o javnoj raspravi

lokalnahrvatska.hr