Općina Sali > Proračun Općine Sali > Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje 2018.-2020.

Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje 2018.-2020.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 11. siječnja 2018.

Na temelju članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (“službeni glasnik Općine Sali” broj 2/2016 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici, održanoj dana 20. prosinca 2017. godine, Općine Sali za razdoblje od 2018.-2020. godine, donosi
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Općine Sali za razdoblje od 2018.-2020. godine

Članak 1.

Plan razvojnih programa sadrži razvojne programe prem ciljevima razvoja koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom kako slijedi:

Dokument:

Plan razvojnih programa Općine Sali za razdoblje 2018 -2020

lokalnahrvatska.hr