Općina Sali > službeni glasnik > Objava biračima Općine Sali – održavanja izbora za mjesne odbore 2018.

Objava biračima Općine Sali – održavanja izbora za mjesne odbore 2018.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 13. prosinca 2017.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
KLASA: 013-02/17-01/72
URBROJ: 2198-04-01-17-1
Zadar, 12. prosinca 2017.g.

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu, temeljem članka 23. stavka 4.  Zakona o registru birača (“Narodne novine” broj 144/2012, 105/15)
donosi

OBJAVU BIRAČIMA
OPĆINE SALI

 Općinsko vijeće Općine Sali na sjednici održanoj dana 17. studenog 2017.g. donijelo je
– Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Sali KLASA:026-01/17-01/3, URBROJ:2198/15-01-17-1 za Mjesne odbore :

–  Sali,                                   –  Zaglav,

–  Žman,                                –  Luka,

–  Savar,                                 –  Brbinj,

–  Dragove,                           –  Božava,

–  Soline,                               –  Veli Rat,

–  Verunić,                            –  Zverinac.

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Sali” broj 6/2017 od 22. studenog 2017.g. i stupila je na snagu 01. prosinca 2017.g.

ZA DAN IZBORA ODREĐENA JE NEDJELJA
14. SIJEČNJA 2018. GODINE

Birači  Općine Sali mogu podnositi zahtjeve u upis, dopunu ili ispravak u registru birača najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

ROK DO KOJEG GRAĐANI MOGU PODNOSITI ZAHTJEVE ZA UPIS, DOPUNU
ILI ISPRAVAK REGISTRA BIRAČA ISTJEČE
03.
siječnja 2018.GODINE

 Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi registar birača, SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 08,00 – 16 SATI.

NADLEŽNO TIJELO ZA REGISTAR BIRAČA
URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI, SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU,
 ZADAR  Josipa Jurja Strossmayera 20 (kod Hitne pomoći),
tel. 350-124

 

Dokument:

Objava Sali 2017. mjesni odbori

lokalnahrvatska.hr