Općina Sali > javna rasprava > Javna rasprava – UPU dijela luke Sali

Javna rasprava – UPU dijela luke Sali

Kategorija javna rasprava,
Objavljeno 20. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17 i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/17-01/04 , URBROJ: 2198/15-01-17-14, od 20. studenoga 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali

 1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali trajat će od 01. prosinca 2017. godine do 30. prosinca 2017.
 2. Na javnom uvidu biti će izložen Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.
 3. Javno izlaganje održati će se 13. prosinca 2017. godine u 12,00 sati, u prostorijama Općine Sali, Sali II 74/A, Sali.
 4. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela luke Sali, primaju se do 7. siječnja 2018. godine.
 5. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi:
  – upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida,
  – davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju,
  – dostavom putem pošte na adresu: Općina Sali, Jedinstveni upravni odjel, Sali II 74/A, 23281 Sali

OPĆINA SALI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Dokument:

Objava – javna rasprava UPU dijela luke Sali

lokalnahrvatska.hr