Općina Sali > Obavijesti > Župan proglasio elementarnu nepogodu – rok za prijavu 30. rujna!

Župan proglasio elementarnu nepogodu – rok za prijavu 30. rujna!

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 22. rujna 2017.

Upute za fizičke i pravne osobe u Zadarskoj županiji u vezi prijava šteta od elementarne nepogode

Fizičke osobe
1.    Štete se prijavljuju gradovima i općinama prema mjestu prebivališta oštećenika ili u gradu/općini gdje je šteta nastala ako je različito od prebivališta  oštećenika.
2.    Štete se prijavljuju u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode.
3.    Štete se prijavljuju na posebnom obrascu en-p koji se može dobiti u općini/gradu. Uz obrazac en-p potrebno je priložiti dokumente o vlasništvu ili korištenju na imovini pogođenoj nepogodom. Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.
4.    Za štete na poljoprivrednim površinama treba znati prilikom prijave broj kat.čestice kao i njezinu površinu.

Pravne osobe
1.    Pravne osobe za procjenu šteta moraju formirati stručno povjerenstvo. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova (broj nije ograničen)  dostaviti županijskom povjeresntvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koje donosi rješenje o imenovanju.
2.    Šteta se procjenjuje i prijavljuje na području na kojem se dogodila.
3.    Šteta se prijavljuje u roku od 8 dana od dana proglašenja.
4.    Štete na imovini pravne osobe prijavljuju na obrascu en-p. Prijavu štete potpisuje predsjednik stručnog povjerenstva pravne osobe i odgovorna osoba.
5.    Pravne osobe uz prijavu podnose:
–    Izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu
–    Iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
–    Fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
–    Kopiju registracije tvrtke
–    Dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj nepogodom
–    Izvorni primjerak dokumentacije s proračunom štete prema Metodologiji za procjenu šteta („Narodne novine“ 96/98).

 

https://www.zadarska-zupanija.hr – Proglašena elementarna nepogoda

Odluka

lokalnahrvatska.hr