Općina Sali > službeni glasnik > KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 19. lipnja 2017.

Dana 16. lipnja 2017. u 12,00 sati, po odluci i uz sudjelovanje predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Iva Gregova, dipl.iur., u prostorijama Općine Sali sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sali.

Na sjednici je utvrđeno postojanje kvoruma te se, nakon minute šutnje za sve poginule u obrani Republike Hrvatske i intoniranja državne himne, pristupilo svečanoj prisezi članova Općinskog vijeća i izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Sali.

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sali izabran je član Srećko Milić, a za potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Sali izabrane su članice Rajka Petešić i Matija Ramov, mag. oec.

Dakle, konstituirano je Općinsko vijeće Općine Sali u sastavu: Bonja Paško, Crvarić Marijan, Jagić Sebastian, Jerić Marinka, Jerić Tomislav, Kolić Marijan, Milić Srećko (predsjednik), Petešić Rajka (potpredsjednica), Ramov Matija, mag. oec. (potpredsjednica), Škvorčević Zvonimir i Špralja Ivan.

lokalnahrvatska.hr