Općina Sali > Proračun Općine Sali > Izmjene i dopune proračuna za 2016.

Izmjene i dopune proračuna za 2016.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 7. travnja 2017.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009 i “Službeni glasnik Općine Sali” broj 01/13 i 02/15), Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Sali za 2016.godinu

Dokument:

Izmjene i dopune proračuna za 2016.

lokalnahrvatska.hr