Općina Sali > Proračun Općine Sali > Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2015. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 7. travnja 2017.

Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009 i “Službeni glasnik Općine Sali” broj 01/13 i 02/15), Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SALI ZA 2015 GODINU

Dokument:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2015. godinu

lokalnahrvatska.hr