Općina Sali > Općinsko vijeće > Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Kategorija Općinsko vijeće,
Objavljeno 22. prosinca 2016.

U općinsko vijeće po kandidacijskim listama na lokalnim izborima 2009. izabrani su:

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
6 mjesta

Rajka Petešić
Marin Odvitović
Ante Vodopija, mr.sc.
Miljenko Stipanov
Šime Dunatov
Srećko Milić

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
6 mjesta

Marino Buturić
Vladimir Šarunić
Marijan Crvarić
Boris Bukulin
Krešimir Dominis
Zvonimir Kaleb

3. NEZAVISNA OPĆINSKA LISTA – ANTE VIDUČIĆ, dr.med.
1 mjesto

Ante Vidučić, dr.med.

lokalnahrvatska.hr