Općina Sali > Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. > Natječaj za direktora “Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac“

Natječaj za direktora “Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac“

Kategorija Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.,
Objavljeno 20. prosinca 2016.

Na temelju čl. 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/09,21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13, 02/15),  Općina Sali raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje direktora
«KOMUNALNOG DRUŠTVA DUGI OTOK I ZVERINAC» d.o.o. Sali

 

UVJETI

–    VŠS ili VSS  ekonomskog, pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera
–    položen vozački ispit „B“ kategorije
–    poznavanje rada na računalu
–    2 godine radnog iskustva u struci
–    da nema zapreka iz čl. 239 st. 2 Zakona o trgovačkim društvima (neosuđivanost)
–    Hrvatsko državljanstvo

 

Direktor se imenuje na 4 godine, uz probni rok od 3 mjeseca.

 

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti: dokaz o stručnoj spremi, potvrdu o radnom stažu, kratki životopis, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju i program rada „ Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac“ d.o.o. za naredne 4 godine.

 

Prijave s dokumentacijom podnose se do 28. prosinca 2016. godine, na adresu: Općina Sali, Sali II 74/A, 23281 Sali.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o imenovanju.

 

OPĆINA SALI

Dokument:

Natječaj – direktor Komunalnog

lokalnahrvatska.hr