Općina Sali > Obavijesti > Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „SVJETIONIK – VELI RAT“

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „SVJETIONIK – VELI RAT“

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 26. rujna 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SALI

Temeljem odredbe čl. 96. Zakona o prostornom uređenju ( NN 153/13 ), Općina Sali objavljuje:
JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „SVJETIONIK – VELI RAT“, zona turističke namjene – T3 ( autokamp ) – IZMJENE I DOPUNE


Pozivaju se svi zainteresirani građani, predstavnici udruga i ostali na sudjelovanje u javnoj raspravi u postupku donošenja Urbanističkog plana uređenja područja „SVJETIONIK – VELI RAT“, zona turističke namjene – T3 ( autokamp )- IZMJENE I DOPUNE.

 

Javna rasprava traje od 03.10.2016. do 10.10.2016. godine.

 

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja područja „SVJETIONIK – VELI RAT“ zona turističke namjene – T3 ( autokamp ) tijekom trajanja javne rasprave izložiti de se na javni uvid u zgradi Opdine Sali u Salima, Sali II 74/A, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja područja „SVJETIONIK – VELI RAT“ zona turističke namjene – T3 ( autokamp )- IZMJENE I DOPUNE, održati de se dana 06.10.2016. godine u 12:00, u u zgradi Opdine Sali u Salima, Sali II 74/A.

 

Davanje potrebnih stručnih tumačenja tijekom trajanja javne rasprave osigurati de nositelj izrade plana Opdina Sali i stručni izrađivač plana PRO VILA d.o.o. iz Velike Gorice, A.G.Matoša 8.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe mogu se tijekom trajanja javne rasprave do zaključno 10.10.2016. godine upisati u knjigu primjedbi ili dostaviti Opdini Sali, 23281 Sali, Sali II 74/A, poštom ili putem pisarnice.

 

KLASA: 350-01/15-01/25
URBROJ: 2198/15-01-16-42
Sali, 23. rujna 2016.
Opdina Sali

 

Dokument:

Objava -Javna rasprava IZMJENE I DOPUNE UPU Svjetionik Veli rat

lokalnahrvatska.hr