Općina Sali > Natječaji > NATJEČAJ ZA PRODAJU Č.Z. 5131 K.O. LUKA (2)

NATJEČAJ ZA PRODAJU Č.Z. 5131 K.O. LUKA (2)

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 12. srpnja 2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ 2/16) i Odluke općinskog vijeća Općine Sali o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od 10. prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015), općinski načelnik Općine Sali raspisuje  

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sali

 

Dokument:

NATJEČAJ ZA PRODAJU Č.Z. 5131 K.O. LUKA (2)

lokalnahrvatska.hr