Općina Sali > Javna nabava > Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 23. lipnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije “ br. 17/09, 21/09 i „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13 i 02/15),
načelnik Općine Sali dana 4. veljače 2016. godine donosi
PLAN NABAVE
OPĆINE SALI ZA 2016. GODINU

 

Plan nabave za 2016. godinu

lokalnahrvatska.hr