Općina Sali > Proračun Općine Sali > Izmjene i dopune proračuna za 2015.

Izmjene i dopune proračuna za 2015.

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 21. siječnja 2016.

Temeljem ĉlanka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i ĉlanka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009 i “Službeni glasnik Općine Sali” broj 01/13 i 02/15), Općinsko vijeće Općine Sali na 17. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2015. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Sali za 2015.godinu

 

Dokument:

Izmjene i dopune proračuna za 2015.

lokalnahrvatska.hr