Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK

NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 11. siječnja 2016.

Na temelju članka 26. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Orkulice“raspisuje se

NATJEČAJ

 za radno mjesto STRUČNI SURADNIK- (stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme
Uvjeti: za stručnog suradnika- stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila može biti primljena osoba  koja ispunjava uvjete iz članka 24., 25 i ,26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13 ) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika.
Uz prijavu kandidati moraju priložiti;-životopis,presliku isprave kojom se dokazuju stupanj i vrsta stručne spreme,presliku domovnice,presliku osobne iskaznice,uvjerenje o nekažnjavanju i potvrdu o položenom stručnom ispitu(ako je položen).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se(osobno ili poštom) u roku od 7 dana od dana objave natječaja na adresu; Dječji vrtić“Orkulice“  23281 Sali, s naznakom „za natječaj“.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                    Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice “Sali

Natječaj je objavljen 12.1. 2016.god. na mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenoj mrežnoj stranici  Općine Sali i  na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.

 

U Salima , 8.1. 2016.godine
KLASA:601-01/15-01/01
URBROJ:2198-15/02-03-16-01

 

Dokument:

NATJEČAJ za radno mjesto STRUČNI SURADNIK

lokalnahrvatska.hr