Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice

natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 25. studenoga 2015.

Dječji vrtić „Orkulice“
Sali III 20
23281 Sali

KLASA: 112-06/15-03/02
URBROJ: 2198-15/02-02-15-02
Sali, 25.11. 2015.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice“, Sali donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Dokumenti:

natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice

Prijava potrebe za radnikom

lokalnahrvatska.hr