Općina Sali > Dječji vrtić "Orkulice" > natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice

natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice

Kategorija Dječji vrtić "Orkulice",
Objavljeno 10. studenoga 2015.

Dječji vrtić „Orkulice“
Sali III 20
23281 Sali

KLASA: 112-06/15-03/01
URBROJ: 2198-15/02-02-15-01
Sali,5.11. 2015.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13),
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orkulice“, Sali donosi

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

•    Jedan (1) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme – puno radno vrijeme.

 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:
•    Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika,
•    Uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka ( ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13
•    Životopis
•    Domovnica – preslika
•    liječničko uvjerenje
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od objave natječaja.

 

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam  (8)  dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnim pločama vrtića kao i na web stranici Općine Sali.

 

Napomena: natječaj će biti realiziran nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić „Orkulice“, Sali III  20

 

Dokumenti:

natječaja za odgojitelje/ice- pripravnike/ice

Prijava potrebe za radnikom

lokalnahrvatska.hr