Općina Sali > Općinsko vijeće > Odluka o raspisivanju izbora za VMO

Odluka o raspisivanju izbora za VMO

Kategorija Općinsko vijeće,
Objavljeno 20. listopada 2015.

Temeljem članka 70. Statuta Općine Sali (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009, 21/2009 I „Službeni glasnik Općine Sali“ broj 01/13 i 02/15) i članka 4. st. 1. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Sali na 16. sjednici, održanoj dana 30. rujna 2015. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju izbora za
članove Vijeća mjesnih odbora Zaglav, Soline i Zverinac

 

Dokument:

Odluka o raspisivanju izbora za VMO

lokalnahrvatska.hr