Općina Sali > Proračun Općine Sali > Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2014. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 21. srpnja 2015.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/2008 i 136/12) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/2009 i 21/09), Općinsko vijeće Općine Sali na 14. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SALI ZA 2014. GODINU

 

Dokument:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2014. godinu

lokalnahrvatska.hr