Općina Sali > Javna nabava > Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2015.

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 11. lipnja 2015.

na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije “ br. 17/09, 21/09), načelnik Općine Sali dana 9. veljače 2015. godine donosi

PLAN NABAVE
OPĆINE SALI ZA 2015. GODINU

 

Dokument:

Plan nabave za 2015. godinu

lokalnahrvatska.hr