Općina Sali > Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. > Odluku o poništenju postupka prikupljanja ponuda za usluge prijevoza vode vodonoscem

Odluku o poništenju postupka prikupljanja ponuda za usluge prijevoza vode vodonoscem

Kategorija Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.,
Objavljeno 26. svibnja 2015.

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o.
Obala Petra Lorina bb
23281 Sali

Na temelju članka 100. i 101. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14),  za  postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi, direkorica Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali, dana 25. svibnja 2015. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PONUDA
ZA USLUGU PRIJEVOZA VODE BRODOM VODONOSCEM NA DUGI OTOK

 

1.    Podaci o javnom naručitelju
Javni naručitelj je Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o., Obala Petra Lorina bb, Sali, OIB 23753294472.

 

2.    Predmet nabave
Predmet nabave je prijevoz vode na Dugi otok brodom vodonoscem.

 

3.    Razlozi poništenja
Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II.B zakona o javnoj nabavi – prikupljanje ponuda za uslugu prijevoza vode brodom vodonoscem na Dugi otok poništava se sukladno članku 100. stavku 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi.

 

4.    Obrazloženje razloga poništenja
Javni naručitelj Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali, Obala Petra Lorina bb, 23 281 Sali, OIB23753294472, na temelju članka 44.  Zakona o javnoj nabavi pokrenuo je postupak prikupljanja ponuda za uslugu prijevoza vode brodom vodonoscem na Dugi otok.
Zahtjev za prikupljanje ponuda  objavljen je na internet stranicama Općine Sali www.opcina-sali.hr , dana 12.05.2015. godine i nadopuna zahtjeva 22.05.2015. godine.
Prije isteka roka za dostavu ponuda utvrđeno je da je došlo do propusta u pozivu za dostavu ponuda, u dijelu navođenja količine predmeta nabave i razloga isključenja ponuditelja,  a koji su bitni za sastavljanje ponude.

Do donošenja Odluke o poništenju postupka nije stigla niti jedna ponuda.

 

5.    Rok mirovanja
U skladu s člankom 101. stavak 7.  Zakona o javnoj nabavi, rok mirovanja se ne primjenjuje.

 

6.    Rok pokretanja novog postupka
Za ovaj predmet nabave pokrenuti će se novi postupak prikupljanja ponuda u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, sukladno članku 44. Zakona o javnoj nabavi.

 

7.    Uputa o pravnom lijeku
Sukladno članku 149. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi može se izjaviti žalba u roku od pet (5) dana od dana objave Odluke o poništenju postupka u odnosu na sadržaj zahtjeva za prikupljanje ponuda i razloge poništenja postupka.

 

 

Sali, 25. svibnja 2015. godine

Odgovorna osoba naručitelja
Direktorica
Diana Milin  

 

Dokument:

Odluku o poništenju postupka prikupljanja ponuda za uslugu prijevoza vode brodom vodonoscem na Dugi otok

lokalnahrvatska.hr