Općina Sali > Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o. > Nadopuna dokumentacije zahtjeva za prikupljanjem ponuda za prijevoz pitke vode vodonoscem – 2015

Nadopuna dokumentacije zahtjeva za prikupljanjem ponuda za prijevoz pitke vode vodonoscem – 2015

Kategorija Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.,
Objavljeno 22. svibnja 2015.

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o
OBALA PETRA LORIJIA BB
23281 SALI
Sali, 22.05.2015.

NADOPUNA DOKUMENTACIJE ZAHTJEVA ZA PRIKUPLJANJEM PONUDA ZA PRIJEVOZ PITKE VODE VODONOSCEM

 

U Zahtjevu za prikupljanjem ponuda za prijevoz pitke vode vodonoscem objavljenog 12.05.2015. nadopunjuje se točka 5. Rok za dostavu ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 29.05.2015. do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda  biti će 29.05.2015. u 12:00 sati u prostorijama Općine Sali.

 

Direktorica,
Diana Milin

 

Dokument:

Nadopuna dokumentacije

lokalnahrvatska.hr