Općina Sali > Prostorni plan Općine Sali > Javna rasprava UPU Zaglavski vršak

Javna rasprava UPU Zaglavski vršak

Kategorija Prostorni plan Općine Sali,
Objavljeno 4. veljače 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SALI

 

KLASA: 350-01/14-01/3

URBROJ: 2198/15-01-15-14

Sali, 4. veljače 2015.god.

 

Temaljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.153/13) i članka 4. Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova „Narodne novine“ br. 101/98) te utvrđenog Prijedloga Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog područja u Zaglavu, predio „Zaglavski vršak“ (dio) objavljuje se

 

JAVNA RASPRAVA

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG PODRUČJA U ZAGLAVU, DUGI OTOK,

PREDIO „ZAGLAVSKI VRŠAK“ (DIO)

 

 

Javni uvid u prijedlog UPU-a neizgrađenog GP u naselju Zaglav, predio „Zaglavski vršak“ (dio) organizira se u vremenu od 11. veljače 2015. godine do 11. ožujka 2015. godine, u prostorijama Općine Sali, Obala Petra Lorina bb, Sali, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 sati.

 

Javno izlaganje održati će se 26. veljače 2015. godine (četvrtak) u 12,00 sati u prostorijama Općine Sali, Obala Petra Lorina bb, Sali.

 

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a neizgrađenog GP u naselju Zaglav, predio „Zaglavski vršak“ (dio) dostavljaju se najkasnije do 14. ožujka 2015. na adresu Općina Sali, Obala Petra Lorina bb, 23281 Sali. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja.

 

                                                                                                          OPĆINA SALI

 

 

Dokument:

Javna rasprave UPU Zaglavski vršak

lokalnahrvatska.hr