Općina Sali > Javna nabava > Plan nabave za 2014

Plan nabave za 2014

Kategorija Javna nabava,
Objavljeno 17. rujna 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) i članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Zadarske županije “ br. 17/09, 21/09), načelnik Općine Sali dana 7. veljače 2014. godine donosi

PLAN NABAVE
OPĆINE SALI ZA 2014. GODINU

 

Dokument:

Plan nabave za 2014. godinu

lokalnahrvatska.hr