Općina Sali > Izbori > Odluka o raspisivanju izbora za VMO

Odluka o raspisivanju izbora za VMO

Kategorija Izbori, kultura i školstvo,
Objavljeno 11. studenoga 2013.

Temeljem članka 30. Statuta Općine Sali (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009, 21/09) i članka 4. st. 1. Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora, Općinsko vijeće Općine Sali na 5. sjednici, održanoj 07. studenog 2013. godine donosi

 

 

ODLUKU

o raspisivanju izbora za

članove Vijeća mjesnih odbora Općine Sali

 

 

I

 

Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora Općine Sali.

 

 

II

 

Za dan provedbe izbora određuje se 08. prosinca 2013. godine     

 

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine Sali i na oglasnim pločama Općine Sali i mjesnih odbora na području Općine Sali.

 

 

 

KLASA: 026-01/13-01/1

URBROJ: 2198/15-01-13-1

Sali07. studenog 2013.

 

 

                                                                                      OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

                                                                                                         Predsjednik:

                                                                                                    mr.sc. Ante Vodopija

 

lokalnahrvatska.hr