Općina Sali > Natječaji > Natječaj za ravnatelja

Natječaj za ravnatelja

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 11. studenoga 2013.

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), a u skladu s člankom 14. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, Općina Sali raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali

 

 

Za ravnatelja/ravnateljicu se mogu natjecati osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

VSS, završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno završeni drugi visokoškolski studij društvenog usmjerenja

VSS, sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci

 

Uz molbu je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

 

dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja,

domovnicu,

uvjete o nekažnjavanju,

životopis.

 

Ravnatelj knjižnice imenuje se na rok od četiri godine.

 

Rok za podnošenje pismenih prijava je 15 dana od objave natječaja. O rezultatima izbora kandidati će se obavijestiti u roku od 45 dana od dana isteka roka prijave na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Sali, Obala Petra Lorina bb, 23 281 Sali, s naznakom „za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice Sali – ne otvaraj“.

 

 

Općina Sali

lokalnahrvatska.hr