Općina Sali > službeni glasnik > Izjava Zoran Morović

Izjava Zoran Morović

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 11. lipnja 2013.

 

 

 

 

Na temelju članka 13. st.8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011) dajem

 

IZJAVU

o nepostojanju sukoba interesa

 

kojom ja, Zoran Morović, na dužnosti načelnika, u naručitelju Općina Sali, Obala Petra Lorina bb, Sali

 

izjavljujem da kao privatna osoba, istovremeno s obnašanjem dužnosti

 

 ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

 ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

 

 

nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga

ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Sali ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

 

 

Sali, 3. siječnja 2013.

 

                                                                                                          Načelnik Općine Sali

                                                                                                                Zoran Morović

 

 

lokalnahrvatska.hr