Općina Sali > Izbori > izbor županijske skupštine

izbor županijske skupštine

Kategorija Izbori, službeni glasnik,
Objavljeno 4. svibnja 2013.

 

 

 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-1

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja AKCIJA MLADIH – AM,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

AKCIJA MLADIH – AM

Nositelj liste: MARKO PUPIĆ-BAKRAČ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. MARKO PUPIĆ-BAKRAČ; HRVAT; ZADAR, VALERIJA DE PONTE 22; rođ. 20.07.1968; OIB: 60206479655; M

               2. ANTE RUBEŠA; HRVAT; ZADAR, PUT PETRIĆA 34/C; rođ. 01.07.1983; OIB: 82613154199; M

               3. JASMINKA VUKASOVIĆ; HRVATICA; ZADAR, IVANA ZADRANINA 2; rođ. 03.06.1968; OIB: 17364475954; Ž

               4. VLADIMIR GAMBIRAŽA; HRVAT; ZADAR, VATROSLAVA JAGIĆA 1; rođ. 03.08.1984; OIB: 52948491238; M

               5. KATARINA KUŠTER FRANIĆ; HRVATICA; ZADAR, POLJANA PAPE ALEKSANDRA III 5; rođ. 25.01.1988; OIB: 56006089407; Ž

               6. ANTONIO BAUS; HRVAT; ZADAR, IVANA GUNDULIĆA 1/C; rođ. 22.08.1979; OIB: 27951281052; M

               7. TOMISLAV MARUŠIĆ; HRVAT; ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK DONJI 2; rođ. 08.09.1968; OIB: 44545957702; M

               8. RADOVAN MITROVIĆ; HRVAT; ZADAR, NIKOLE FIRENTINCA 2; rođ. 21.07.1975; OIB: 85035384902; M

               9. MARJANA BOTIĆ; HRVATICA; ZADAR, ŠIBENSKA ULICA 11/B; rođ. 02.03.1971; OIB: 12656742814; Ž

            10. ANTE GALEŠIĆ; HRVAT; ZADAR, PAKOŠTANSKA ULICA 12; rođ. 31.12.1976; OIB: 74217113591; M

            11. MARIN LABROVIĆ; HRVAT; ZADAR, AUGUSTA HARAMBAŠIĆA 1; rođ. 17.10.1986; OIB: 34621435067; M

            12. LUCIA KOLEGA; HRVATICA; ZADAR, ULICA BORELLI 16; rođ. 20.09.1991; OIB: 22313363653; Ž

            13. MATKO BAČINIĆ; HRVAT; ZADAR, FRANJE PETRIĆA 1/E; rođ. 11.03.1982; OIB: 39667861834; M

            14. ZDENKO HORVAT; HRVAT; ZADAR, BLAŽA JURIŠIĆA 14; rođ. 20.05.1972; OIB: 14767846270; M

            15. KARLO DONDO; HRVAT; ZADAR, BONIFACIJA PEROVIĆA 41/A; rođ. 24.05.1984; OIB: 63633314227; M

            16. GORAN UTKOVIĆ; HRVAT; ZADAR, VELEBITSKA ULICA 22; rođ. 05.02.1980; OIB: 55808338285; M

            17. MAGDALENA PENOVIĆ; HRVATICA; ZADAR, PUT PETRIĆA 34/C; rođ. 08.12.1983; OIB: 50553064126; Ž

            18. SAYONARA MRŠIĆ; HRVATICA; ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 6/A; rođ. 03.12.1964; OIB: 88243241330; Ž

            19. LJUBOMIR POPOVIĆ; HRVAT; ZADAR, CETINGRADSKA ULICA 20; rođ. 05.05.1980; OIB: 11688952809; M

            20. HRVOJE MEDVED; HRVAT; ZADAR, IVANA GUNDULIĆA 1/D; rođ. 25.09.1976; OIB: 77156985938; M

            21. TOMISLAV ANDRIĆ; HRVAT; ZADAR, PUT PETRIĆA 51/G; rođ. 10.03.1987; OIB: 61805310756; M

            22. KREŠIMIR BRALIĆ; HRVAT; BIBINJE, ULICA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 80; rođ. 16.04.1985; OIB: 76439407003; M

            23. VICE PROFACA; HRVAT; ZADAR, JOSIPA RUNJANINA 12; rođ. 19.01.1939; OIB: 37072932131; M

            24. MARKO FRANIĆ; HRVAT; ZADAR, POLJANA PAPE ALEKSANDRA III 5; rođ. 27.09.1984; OIB: 76459446847; M

            25. STIPE GRGUROVIĆ; HRVAT; CRNO, CRNO 127/B; rođ. 07.12.1982; OIB: 64220364279; M

            26. TONI OPAČIĆ; HRVAT; ZADAR, PETRA LORINIJA 1/A; rođ. 25.11.1991; OIB: 75592484015; M

            27. ROBERTA DRAŽEVIĆ; HRVATICA; ZADAR, PUT BUNARA 16; rođ. 10.08.1985; OIB: 25797041734; Ž

            28. IVAN GRGIN; HRVAT; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 11/C; rođ. 12.12.1980; OIB: 09668277409; M

            29. NANCY BAILO; HRVATICA; ZADAR, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 40; rođ. 25.05.1967; OIB: 91500057312; Ž

            30. STIPE FATOVIĆ; HRVAT; ZADAR, VJEKOSLAVA MAŠTROVIĆA 37; rođ. 27.07.1994; OIB: 85981502006; M

            31. ANTONIJA JUKIĆ; HRVATICA; ZADAR, ANTUNA MIHANOVIĆA 13; rođ. 04.10.1989; OIB: 91921090601; Ž

            32. ROBERT NINČEVIĆ; HRVAT; ZADAR, NIKOLE FIRENTINCA 3; rođ. 14.06.1969; OIB: 50580158792; M

            33. ROBERTO PETRIČIĆ; HRVAT; ZADAR, SLAVE RAŠKAJ 14/B; rođ. 31.05.1978; OIB: 75649185352; M

            34. TOMISLAV STURNELA; HRVAT; ZADAR, ULICA DOMOVINSKOG RATA 2; rođ. 20.10.1973; OIB: 90576080776; M

            35. MARINKO PALEKA; HRVAT; ZADAR, PAKOŠTANSKA ULICA 8; rođ. 28.07.1969; OIB: 86043618809; M

            36. NEVEN VRKIĆ; HRVAT; ZADAR, PAKOŠTANSKA ULICA 10; rođ. 26.01.1965; OIB: 11752436941; M

            37. DAVOR PRIBANOVIĆ; HRVAT; ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 6/B; rođ. 29.05.1984; OIB: 33697460788; M

            38. JOSIPA JUKIĆ; HRVATICA; ZADAR, MILKE TRNINE 35; rođ. 05.04.1984; OIB: 98639894419; Ž

            39. FRANE NEKIĆ; HRVAT; ZADAR, FAUSTA VRANČIĆA 34; rođ. 28.02.1977; OIB: 61196286740; M

            40. ANTE ŠIMUNOV; HRVAT; ZADAR, POLJANA DRAGUTINA DOMJANIĆA 23; rođ. 02.08.1984; OIB: 12694869307; M

            41. IVO BAILO; HRVAT; ZADAR, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 40; rođ. 23.01.1974; OIB: 92734810140; M

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-2

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU, HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU

HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

Nositelj liste: ANTE BARABA

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. ANTE BARABA; HRVAT; PALJUV, ULICA VILE VELEBITA 17; rođ. 06.06.1962; OIB: 73952064506; M

               2. IVAN POLJAKOVIĆ; HRVAT; ZADAR, MILUTINA CIHLARA NEHAJEVA 44/A; rođ. 09.01.1956; OIB: 46536135808; M

               3. ZORKA VULETIĆ; HRVATICA; BUKOVIĆ, BUKOVIĆ 117/A; rođ. 16.01.1965; OIB: 76687889061; Ž

               4. SILVIO JUSTIĆ; NEPOZNATA; BENKOVAC, UL.BRAĆE LUČIĆA 1; rođ. 04.05.1970; OIB: 75786416482; M

               5. VANJA MARIČIĆ; HRVAT; KUKLJICA, KUKLJICA 24; rođ. 01.02.1962; OIB: 46602890661; M

               6. IVICA OBAD; HRVAT; ZADAR, PUT PUDARICE 13/L; rođ. 21.03.1957; OIB: 20745380104; M

               7. HRVOJE NIMAC; HRVAT; BENKOVAC, UL. SV. VIDA 12; rođ. 18.04.1987; OIB: 73173995023; M

               8. ANDREA KOMŠO; HRVATICA; BENKOVAČKO SELO, BENKOVAČKO SELO 95; rođ. 07.11.1993; OIB: 67673369184; Ž

               9. IVO BUBIČIĆ; HRVAT; ZADAR, PUT PUDARICE 15/L; rođ. 07.07.1957; OIB: 58841690171; M

            10. JOSIP SORIĆ; HRVAT; PREKO, JAZ 18; rođ. 18.03.1941; OIB: 81432343563; M

            11. VITA GOBIN; HRVATICA; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 21/C; rođ. 22.10.1965; OIB: 33952906414; Ž

            12. MARIO KAMBER; HRVAT; BENKOVAČKO SELO, BENKOVAČKO SELO 198; rođ. 15.03.1993; OIB: 43690343442; M

            13. DARIJO TIKULIN; HRVAT; ZADAR, EUGENA KVATERNIKA 14; rođ. 29.04.1953; OIB: 11363963904; M

            14. ANTE BOGATIĆ; HRVAT; KRUŠEVO, DONJE POLJE 27; rođ. 20.10.1976; OIB: 27574293302; M

            15. MARINA IVANAC; HRVATICA; LJUBAČ, LJUBAČ 10/A; rođ. 21.04.1960; OIB: 27014537479; Ž

            16. ALBERT DRAŽEVIĆ; HRVAT; ZADAR, DR.FRANJE TUĐMANA 68; rođ. 17.01.1967; OIB: 04006675508; M

            17. DUŠKA MARUŠIĆ; HRVATICA; ZADAR, IVE SENJANINA 12/A; rođ. 26.12.1969; OIB: 80562903102; Ž

            18. ANA ANTIŠIN; HRVATICA; ZADAR, PUT DIKLA 30; rođ. 15.07.1966; OIB: 47832577394; Ž

            19. ZVONIMIR KUMAN; HRVAT; ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 2/D; rođ. 26.11.1989; OIB: 09754423048; M

            20. PERO PIPLOVIĆ; HRVAT; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 13/E; rođ. 25.01.1965; OIB: 84953074795; M

            21. IVANKA VOJVODIĆ; HRVATICA; KUKLJICA, KUKLJICA 41/A; rođ. 24.07.1959; OIB: 00124752768; Ž

            22. ANTE MAVRA; HRVAT; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 9/A; rođ. 15.07.1978; OIB: 14974395383; M

            23. MARKO JERGAN; HRVAT; ZADAR, PUT NINA 110; rođ. 24.02.1954; OIB: 58418967027; M

            24. ERVIN DOMINI; HRVAT; ZADAR, OTOKARA KERŠOVANIJA 1; rođ. 22.01.1959; OIB: 52009697170; M

            25. MANUELA KOTLAR; HRVATICA; ZADAR, PUT PLOVANIJE 43; rođ. 07.01.1994; OIB: 75768328956; Ž

            26. ZDENKO PERKOVIĆ; HRVAT; ZADAR, ANDRIJE HEBRANGA 3; rođ. 30.03.1953; OIB: 69475702676; M

            27. ŠIME MARTINOVIĆ; HRVAT; KUKLJICA, KUKLJICA ULICA IV 14; rođ. 07.08.1958; OIB: 75261168335; M

            28. MARJAN ŽUŽA; HRVAT; ZADAR, FRANKA LISICE 2/D; rođ. 29.04.1980; OIB: 14098647594; M

            29. VLADO GRGIĆ; HRVAT; BENKOVAČKO SELO, BENKOVAČKO SELO 55; rođ. 23.04.1957; OIB: 12167060540; M

            30. DALIJA MARINKOVIĆ; HRVATICA; BENKOVAC, TEŽAČKA ULICA 3; rođ. 12.04.1978; OIB: 91315912206; Ž

            31. LUCIJA VUKSAN ĆUSA; HRVATICA; BENKOVAC, UL. GRGURA NINSKOG 1; rođ. 13.12.1978; OIB: 51641890274; Ž

            32. SLAVKO MARINKOVIĆ; HRVAT; BENKOVAC, TEŽAČKA ULICA 3; rođ. 01.03.1978; OIB: 28486621357; M

            33. TEREZA ŽEPINA; HRVATICA; BENKOVAC, UL. KOTARSKIH SERDARA 2; rođ. 16.02.1979; OIB: 37376021069; Ž

            34. BRANKO NIMAC; HRVAT; BENKOVAC, UL. SV. VIDA 12; rođ. 10.01.1964; OIB: 46811532230; M

            35. SILVANA VUKANČIĆ; HRVATICA; BUKOVIĆ, BUKOVIĆ 306; rođ. 31.05.1965; OIB: 88062516019; Ž

            36. VANJA TOMIĆ; HRVATICA; BENKOVAČKO SELO, BENKOVAČKO SELO 271; rođ. 12.08.1989; OIB: 10978633551; Ž

            37. ŽELJKA MARAČIĆ; HRVATICA; BUKOVIĆ, BUKOVIĆ 317; rođ. 24.08.1977; OIB: 65644398753; Ž

            38. VANESA VUKANČIĆ; HRVATICA; BUKOVIĆ, BUKOVIĆ 306; rođ. 12.03.1987; OIB: 12658233690; Ž

            39. FRANCISKA KNEŽEVIĆ; HRVATICA; BUKOVIĆ, BUKOVIĆ 118/A; rođ. 15.08.1956; OIB: 31320396388; Ž

            40. IVICA JERGAN; HRVAT; ZADAR, PUT NINA 110; rođ. 21.11.1982; OIB: 70637016394; M

            41. ANICA JUSTIĆ; HRVATICA; BENKOVAC, UL.BRAĆE LUČIĆA 1; rođ. 02.12.1968; OIB: 82367770375; Ž

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-3

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS, HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP, HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: STIPE ZRILIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. STIPE ZRILIĆ; HRVAT; ZADAR, ULICA BREGDETI 12; rođ. 01.01.1959; OIB: 03840779561; M

               2. NEVENKA MARINOVIĆ; HRVATICA; ZADAR, PUT MURVICE 8; rođ. 11.07.1956; OIB: 80757091028; Ž

               3. RUDOLF DVORSKI; HRVAT; ZADAR, PUT MURVICE 26; rođ. 07.01.1975; OIB: 21589578534; M

               4. ŽELJKO LONČAR; HRVAT; POLIČNIK, POLIČNIK 21; rođ. 05.11.1955; OIB: 12811466331; M

               5. BRANISLAV JELENIĆ; HRVAT; ŽDRELAC, ŽDRELAC 36/ 005; rođ. 04.03.1950; OIB: 09771013368; M

               6. GROZDANA PERIĆ; HRVATICA; ZADAR, BIOGRADSKA CESTA 32; rođ. 14.10.1961; OIB: 27394392056; Ž

               7. MARKO BABIĆ; HRVAT; DOBRA VODA, DOBRA VODA 38; rođ. 08.11.1956; OIB: 08939755596; M

               8. TOMISLAV ŠARIĆ; HRVAT; ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK DONJI 25; rođ. 20.08.1976; OIB: 20852565188; M

               9. ŽELJKO ŠOŠA; HRVAT; ZADAR, PUT CRVENE KUĆE 116; rođ. 18.04.1956; OIB: 21419761332; M

            10. TONČI ŠANGULIN; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, ANTE KOVAČIĆA 6; rođ. 02.12.1954; OIB: 29781890278; M

            11. ŽELJKO DILBER; HRVAT; ZADAR, STANKA VRAZA 5; rođ. 02.02.1955; OIB: 33590770315; M

            12. MILE ČIRJAK; HRVAT; GORNJE RAŠTANE, VITERINCI 16; rođ. 25.03.1971; OIB: 74393408666; M

            13. JOSIP BILAVER; HRVAT; ŠKABRNJA, PUT BILAVERA 9; rođ. 04.04.1986; OIB: 11644228262; M

            14. JOSO NEKIĆ; HRVAT; ZADAR, PUT PLOVANIJE 23; rođ. 22.09.1962; OIB: 13732915690; M

            15. RADOSLAV BOBANOVIĆ; HRVAT; POLAČA, POLAČA 61; rođ. 08.05.1957; OIB: 94019653924; M

            16. VLADIMIR KOVAČEVIĆ; HRVAT; RAŽANAC, RAŽANAC X 49; rođ. 24.02.1970; OIB: 31192700568; M

            17. TOMISLAV PAVIĆ; HRVAT; KOŽINO, KOŽINO ULICA IX 67; rođ. 13.08.1942; OIB: 41674491693; M

            18. ZORAN ŠIKIĆ; HRVAT; STARIGRAD, STARIGRADSKIH ZIDARA 5/A; rođ. 17.02.1964; OIB: 28318102598; M

            19. ANTUN-ZORAN SAVIĆ; HRVAT; ZADAR, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 12; rođ. 06.02.1963; OIB: 00253441809; M

            20. IVE KNEŽEVIĆ; HRVAT; VRANA, VRANA 68; rođ. 04.01.1983; OIB: 46141261412; M

            21. DARIJO KORENOV; HRVAT; LUKORAN, LUKORAN 3; rođ. 30.05.1956; OIB: 85790718617; M

            22. BOŽIDAR TARTARO; HRVAT; NIN, TRG KRALJEVAC 4; rođ. 06.06.1969; OIB: 39003661549; M

            23. NIKOLA RONČEVIĆ; HRVAT; JASENICE, ROVANJSKA ULICA VELEBITSKA 20; rođ. 14.03.1963; OIB: 35072760610; M

            24. KREŠIMIR PERICA; HRVAT; ZADAR, FRANJE FANCEVA 27; rođ. 12.05.1982; OIB: 03048449103; M

            25. NIKO STIPIĆ; HRVAT; LIŠANE OSTROVIČKE, LIŠANE OSTROVIČKE 196; rođ. 24.07.1973; OIB: 64270873885; M

            26. IVICA JURIČEVIĆ; HRVAT; POSEDARJE, ANTE STARČEVIĆ 19; rođ. 24.12.1965; OIB: 62190084299; M

            27. STIPE BUGARIJA; HRVAT; BIBINJE, JADRANSKA CESTA 99; rođ. 14.02.1973; OIB: 56955017652; M

            28. NIKICA ČALUŠIĆ; HRVAT; SUKOŠAN, SUKOŠAN 4; rođ. 02.08.1960; OIB: 37597025965; M

            29. VLADO RAPAN; HRVAT; ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 3/D; rođ. 01.06.1964; OIB: 84256295823; M

            30. KATARINA JURJEVIĆ; HRVATICA; ZADAR, VIRSKA ULICA 1; rođ. 09.10.1981; OIB: 10560482219; Ž

            31. DIOGEN ŠULJIĆ; HRVAT; PAG, UL. EUGENA KVATERNIKA 6; rođ. 01.08.1974; OIB: 86811971447; M

            32. TONI MARČIĆ; HRVAT; GRAČAC, UL.KNEZA TRPIMIRA 4; rođ. 17.06.1969; OIB: 52264887613; M

            33. ŽELJKO ČULINA; HRVAT; ZADAR, PRILAZ RAVNIH KOTARA 1; rođ. 12.07.1965; OIB: 42375539542; M

            34. MARIO PEŠUT; HRVAT; ZADAR, VLADE JANJIĆA-CAPE 15; rođ. 20.06.1962; OIB: 03306931141; M

            35. GORAN BURČUL; HRVAT; GALOVAC, GALOVAC ULICA I 8; rođ. 27.03.1974; OIB: 46367359331; M

            36. VLADIMIR ŠARUNIĆ; HRVAT; SAVAR, SAVAR 44; rođ. 29.08.1958; OIB: 21440026021; M

            37. ŽELJKO MARIĆ; HRVAT; ZADAR, DON FRANE BULIĆA 1; rođ. 21.01.1960; OIB: 88593939859; M

            38. MLADEN DEMO; HRVAT; POLIČNIK, POLIČNIK 8; rođ. 05.05.1967; OIB: 63048711304; M

            39. KREŠIMIR BEREC; HRVAT; VRSI, ULICA XXV 3; rođ. 14.03.1974; OIB: 64776393662; M

            40. DANIJELA VULIN; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 17; rođ. 01.10.1970; OIB: 94357744240; Ž

            41. SUZANA DUNDOVIĆ; HRVATICA; ZADAR, TRG KNEZA VIŠESLAVA 10; rođ. 09.04.1967; OIB: 43278017273; Ž

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-4

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS, HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI

Nositelj liste: VLADIMIR ČAČIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. VLADIMIR ČAČIĆ; HRVAT; BRUŠKA, BRUŠKA 16; rođ. 27.01.1958; OIB: 31711670775; M

               2. VESNA SABOLIĆ; HRVATICA; ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12; rođ. 21.03.1958; OIB: 72936379422; Ž

               3. JOSIP MIKELIĆ; HRVAT; ZADAR, AUGUSTA ŠENOE 36; rođ. 20.12.1957; OIB: 10850721437; M

               4. ZDRAVKO BELUŠIĆ; HRVAT; ZEMUNIK DONJI, DONJI ZEMUNIK ULICA XIX 16/A; rođ. 10.07.1948; OIB: 46024641121; M

               5. MILAN STOJANOV; HRVAT; DRAGE, MURTERSKA ULICA 33; rođ. 27.07.1971; OIB: 95219299278; M

               6. MATE GRŽAN; HRVAT; PETRČANE, PETRČANE 1; rođ. 17.09.1945; OIB: 55388033863; M

               7. LJILJANA KLARIN; HRVATICA; ZADAR, DON JOSE FELICINOVIĆA 16; rođ. 18.02.1954; OIB: 00170213820; Ž

               8. MIRKO ŠUNIĆ; HRVAT; RODALJICE, RODALJICE 30/A; rođ. 03.03.1949; OIB: 68628431326; M

               9. MIRNA POLIĆ; HRVATICA; ZADAR, PUT PETRIĆA 30/A; rođ. 01.11.1966; OIB: 58222170814; Ž

            10. MILENKO MARINOVIĆ; HRVAT; BENKOVAC, ŠETALIŠTE K. BRANIMIRA 55; rođ. 23.03.1956; OIB: 39899687920; M

            11. MARKO BRALA; HRVAT; POSEDARJE, JADRANSKA ULICA 17/A; rođ. 15.05.1974; OIB: 08913086507; M

            12. DANIJEL KATIČIN; HRVAT; TKON, PUT MRVISKA 20; rođ. 25.07.1965; OIB: 01096314553; M

            13. GORDANA MRKIĆ; HRVATICA; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 11/D; rođ. 09.09.1948; OIB: 51835687246; Ž

            14. ČEDOMIR BJELANOVIĆ; SRBIN; ZADAR, DR.FRANJE TUĐMANA 26/A; rođ. 24.11.1966; OIB: 64048072793; M

            15. DAMIRA JURAS; HRVATICA; ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 4/D; rođ. 09.09.1946; OIB: 53600220354; Ž

            16. DAMIR TORBARINA; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, PUT SOLINA 11; rođ. 13.01.1972; OIB: 19951592612; M

            17. ANTE RASPOVIĆ; HRVAT; GALOVAC, GALOVAC 10; rođ. 11.06.1978; OIB: 48773623619; M

            18. RUŽICA JAKŠIĆ; HRVATICA; VRGADA, VRGADA 104; rođ. 18.11.1973; OIB: 48971532476; Ž

            19. JOŠKO JUKIĆ; HRVAT; SVETI FILIP I JAKOV, KRALJA ZVONIMIRA 15; rođ. 23.03.1951; OIB: 52215513445; M

            20. JURE BAREŠIĆ; HRVAT; DRAGE, MURTERSKA ULICA 2; rođ. 22.05.1981; OIB: 55332850049; M

            21. STOJAN VIDUKA; HRVAT; PRIDRAGA, ULICA ANTE STARČEVIĆA 53; rođ. 15.01.1955; OIB: 03654291686; M

            22. IGOR VUČETIĆ; HRVAT; VIR, TOROVI 9; rođ. 19.12.1972; OIB: 26208935469; M

            23. RUŽA MUSTAJBEGOVIĆ; HRVATICA; KOŽINO, KOŽINO ULICA XVII 18/A; rođ. 15.03.1959; OIB: 53867746886; Ž

            24. JOSIP STULIĆ; HRVAT; NIN, PUT RIVINA 7; rođ. 13.02.1988; OIB: 05410721448; M

            25. PERO KOLEGA; HRVAT; KALI, PUT TRATICE 20; rođ. 18.12.1951; OIB: 64580679270; M

            26. SLAVKO KLAPAN; HRVAT; PRIDRAGA, PUT KLAPANA 26; rođ. 15.10.1961; OIB: 56420131709; M

            27. IVAN KLANAC; HRVAT; POSEDARJE, ULICA BRAĆE DEŽMALJ 1; rođ. 24.06.1969; OIB: 52557520145; M

            28. IRENA ANDRIĆ; HRVATICA; PAKOŠTANE, UL.MATIJE GUPCA 26; rođ. 31.05.1969; OIB: 64911131671; Ž

            29. ŽIVANA KRIVOKAPIĆ; NEOPREDJELJENA; ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 14; rođ. 19.11.1959; OIB: 05448460223; Ž

            30. BOŽIDAR PALEKA; HRVAT; ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK DONJI 12; rođ. 23.05.1974; OIB: 75187125942; M

            31. ŠIME LILIĆ; HRVAT; RAŽANAC, RAŽANAC 15; rođ. 06.05.1984; OIB: 14158278395; M

            32. VESELJKA ŽMIKIĆ; HRVATICA; ZADAR, MAJKE MARGARITE 6; rođ. 16.01.1959; OIB: 05284571713; Ž

            33. FILIP PIJACA; HRVAT; NIN, OBALA KRALJA PETRA KREŠIMIRA I 19; rođ. 01.08.1986; OIB: 20871921033; M

            34. TANJA RODIN; HRVATICA; SUKOŠAN, ULICA XX 4; rođ. 02.03.1956; OIB: 80046642867; Ž

            35. TOMISLAV JERIĆ; HRVAT; BOŽAVA, BOŽAVA 19; rođ. 06.10.1956; OIB: 74955603830; M

            36. MARINKO BAKOVIĆ; HRVAT; BANJEVCI, BANJEVCI 46; rođ. 25.11.1955; OIB: 80195209385; M

            37. NINOSLAV TADIĆ; HRVAT; PRKOS, PUT GOSPIĆA 13; rođ. 04.06.1973; OIB: 56373564546; M

            38. JOSO ŠARLIJA; HRVAT; JASENICE, MASLENICA ULICA JOSIPA BANA JE 8; rođ. 01.04.1968; OIB: 99694957201; M

            39. DAVOR STIPIĆ; HRVAT; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 24; rođ. 21.07.1946; OIB: 39490907970; M

            40. MIRJANA DOPUĐ; HRVATICA; ZADAR, IVANA MAŽURANIĆA 22; rođ. 12.02.1949; OIB: 44735205390; Ž

            41. ŽELJKO KURTOV; HRVAT; PAKOŠTANE, UL.ANTUNA MIHANOVIĆA 2; rođ. 16.08.1955; OIB: 13860207976; M

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-5

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP, BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

Nositelj liste: RADE ŠKARICA, dr.

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. RADE ŠKARICA, dr.; HRVAT; ZADAR, PUT DIKLA 8; rođ. 17.11.1960; OIB: 80639265031; M

               2. JOSIP ZUBOVIĆ; HRVAT; KOLAN, RUDINA 11; rođ. 30.04.1969; OIB: 70227241688; M

               3. IVAN MILIČEVIĆ; HRVAT; VIR, VIRSKI PUT 129; rođ. 28.05.1960; OIB: 11925173593; M

               4. ZDRAVKO ŠARIĆ; HRVAT; ZADAR, HRVATSKOG SABORA 55/B; rođ. 10.09.1969; OIB: 79500864573; M

               5. FRANJO GLAVAŠ; HRVAT; ZADAR, IVANA ZADRANINA 1/B; rođ. 21.02.1967; OIB: 73963960046; M

               6. JOSIP PALADINA; HRVAT; MANDRE, PRIMORSKA ULICA 41; rođ. 22.09.1956; OIB: 97355807192; M

               7. IVICA KOSTOVIĆ; HRVAT; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 21/B; rođ. 24.06.1952; OIB: 53140521144; M

               8. ZLATKO BILAVER; HRVAT; ŠKABRNJA, ULICA ŽRTAVA SRBOČETNIČKE AGRE 47; rođ. 16.09.1967; OIB: 67692354704; M

               9. JELENA GULAN; HRVATICA; GORICA, GORICA 78; rođ. 22.07.1966; OIB: 89039207331; Ž

            10. ANTE DONADIĆ; HRVAT; PAG, UL. JURE CRLJENKA 8; rođ. 19.09.1984; OIB: 07074019048; M

            11. BRANKO KOLEGA; HRVAT; POLJANA, PERIĆEV PUT 5; rođ. 24.06.1960; OIB: 57674779525; M

            12. STIPE SIKIRIĆ; HRVAT; BIBINJE, PELAĐIJE 156/C; rođ. 11.10.1960; OIB: 26591489700; M

            13. VINKO VULIN; HRVAT; PAKOŠTANE, UL.KAR.DR.A. STEPINCA 29; rođ. 13.07.1945; OIB: 86965169886; M

            14. ŽELJKO ZORIĆ; HRVAT; PRIVLAKA, PRIVLAKA 464; rođ. 06.06.1974; OIB: 79390593523; M

            15. LUKA ŠKARA; HRVAT; ŠKABRNJA, ŠKABRNJE 53; rođ. 20.10.1949; OIB: 64061437334; M

            16. ŠIME BUŠKULIĆ; HRVAT; VIR, ULICA LOKVINA 14; rođ. 18.03.1958; OIB: 87297852074; M

            17. TOMISLAV MARASOVIĆ; HRVAT; STARIGRAD, DR. FRANJE TUĐMANA 111; rođ. 14.11.1959; OIB: 60028386933; M

            18. KREŠIMIR KEVRIĆ; HRVAT; VISOČANE, KEVRIĆI 10; rođ. 21.08.1973; OIB: 09936824587; M

            19. MILIVOJ BAREŠIĆ; HRVAT; PAKOŠTANE, UL.KRALJICE JELENE 60; rođ. 24.05.1972; OIB: 47664988098; M

            20. MIROSLAV ŠIMIČEVIĆ; HRVAT; JASENICE, JASENICE 62/B; rođ. 30.11.1966; OIB: 74643686611; M

            21. ANITA PAŠUT; HRVATICA; BENKOVAC, POLJ.ZRINSK.I FRANKOP. 17; rođ. 26.05.1977; OIB: 94034018888; Ž

            22. MARIO BRAJKOVIĆ; HRVAT; PAKOŠTANE, UL.MARKA MARULIĆA 10; rođ. 15.09.1957; OIB: 60476868377; M

            23. IVICA SEDAK-BENČIĆ; HRVAT; POSEDARJE, BRUNE BUŠIĆA 3; rođ. 04.07.1976; OIB: 03245954094; M

            24. ŽELJAN KALAC; HRVAT; SLIVNICA, SLIVNICA GORNJA 45; rođ. 14.10.1973; OIB: 84987433427; M

            25. DAMIR GURLICA; HRVAT; ŠKABRNJA, ŠKABRNJE 43; rođ. 01.10.1979; OIB: 45193110333; M

            26. SUNAJKO KONČURAT; HRVAT; KALI, ULICA VRNJINA 3; rođ. 11.12.1948; OIB: 76708957368; M

            27. IVICA ZURAK; HRVAT; VRANA, PEĆINA 3; rođ. 04.03.1986; OIB: 43079609431; M

            28. MARINA ZUBOVIĆ; HRVATICA; MANDRE, UL. LUNGO MARE 9; rođ. 03.03.1961; OIB: 08638291561; Ž

            29. STIPE DUJIĆ; HRVAT; ZADAR, IVANA ZADRANINA 3/C; rođ. 26.12.1982; OIB: 95574359614; M

            30. NEDJELJKO GENDA; HRVAT; BENKOVAC, UL.ANTE STARČEVIĆA 2/G; rođ. 01.07.1972; OIB: 51054885117; M

            31. MARINO SABALIĆ; NEPOZNATA; PAG, SPLITSKA UL. 4; rođ. 17.06.1990; OIB: 99289722948; M

            32. SLAVKO MAKSAN; HRVAT; PAKOŠTANE, UL.KNEZA DOMAGOJA 11; rođ. 08.09.1948; OIB: 86640217249; M

            33. MATE RONČEVIĆ; HRVAT; JASENICE, ROVANJSKA ULICA VELEBITSKA 5; rođ. 27.10.1959; OIB: 55460953933; M

            34. VINKO BUDANOVIĆ; HRVAT; TURANJ, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 210; rođ. 19.05.1956; OIB: 44596380472; M

            35. IVO JURLETA; HRVAT; ZADAR, IVANA ZADRANINA 1/B; rođ. 15.04.1990; OIB: 23554853193; M

            36. MARINA TOMIĆ; HRVATICA; SELINE, PUT JUKIĆA 4; rođ. 09.06.1990; OIB: 54122649432; Ž

            37. IVAN BULAJA; HRVAT; VIR, SOLDATICA VIII 6; rođ. 19.08.1973; OIB: 26598604245; M

            38. VLADO NIMAC; HRVAT; LIŠANE OSTROVIČKE, LIŠANE OSTROVIČKE 88; rođ. 05.07.1957; OIB: 15633592791; M

            39. KARLO BEGONJA; HRVAT; PRIVLAKA, PRIVLAKA 487; rođ. 27.09.1979; OIB: 22936196319; M

            40. IRENA DEVČIĆ; HRVATICA; ZADAR, KATARINE ZRINSKE 7; rođ. 18.11.1976; OIB: 93497138008; Ž

            41. RAJNA PLAZIBAT; HRVATICA; MANDRE, ŠIROKA ULICA 21; rođ. 08.07.1977; OIB: 04309436601; Ž

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-6

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA

Nositelj liste: DRAGO ČULINA

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. DRAGO ČULINA; HRVAT; SUKOŠAN, SUKOŠAN 58; rođ. 10.06.1944; OIB: 52456538833; M

               2. IVICA KLANAC; HRVAT; POSEDARJE, ULICA MARINKA VEDRIĆ 41; rođ. 06.09.1974; OIB: 35549760422; M

               3. ANITA TALAPKA-BERGHAUS; HRVATICA; BENKOVAC, UL.ANTE STARČEVIĆA 9; rođ. 25.05.1968; OIB: 12751802941; Ž

               4. JURICA BOSNA; HRVAT; ZADAR, NOVOGRADIŠKA ULICA 5/F; rođ. 26.08.1988; OIB: 20000641798; M

               5. VJERA JONČIĆ; HRVATICA; BIOGRAD NA MORU, KRALJICE JELENE 17; rođ. 17.04.1959; OIB: 37135647619; Ž

               6. MARIJA FRANJIĆ; HRVATICA; ZADAR, FRA GRGE MARTIĆA 27; rođ. 18.05.1963; OIB: 49043636792; Ž

               7. GORAN-PAVEL ŠANTEK; HRVAT; ZADAR, ANDRIJE HEBRANGA 10/D; rođ. 24.04.1970; OIB: 99498784865; M

               8. NEDA BURČUL; HRVATICA; ZADAR, LJUDEVITA JONKEA 6; rođ. 26.08.1962; OIB: 13305719073; Ž

               9. BERNARD VLAOVIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, MIROSLAVA KRALJEVIĆA 3; rođ. 07.02.1963; OIB: 29171882253; M

            10. TONI FRANIĆ; NEPOZNATA; SVETI FILIP I JAKOV, PUT PRIMORJA 163; rođ. 03.05.1975; OIB: 65760812887; M

            11. ESTERA DMITROVIĆ; HRVATICA; ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 28/F; rođ. 14.06.1952; OIB: 69676226113; Ž

            12. JOSIP HABUŠ; HRVAT; ZADAR, BENKOVAČKA CESTA 8; rođ. 02.12.1956; OIB: 09307941605; M

            13. TONĆI KUMAN; HRVAT; PRISTEG, PRISTEG 149; rođ. 14.06.1966; OIB: 91926566903; M

            14. IVANA BABIĆ; HRVATICA; BENKOVAC, UL.K.ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 15/A; rođ. 29.01.1988; OIB: 72844342563; Ž

            15. DRAGOLJUB BEGOVIĆ; NEOPREDJELJEN; ZADAR, PUT MURVICE 8; rođ. 30.12.1954; OIB: 74505366303; M

            16. ZORICA GREPO; HRVATICA; ZADAR, MILKE TRNINE 41; rođ. 24.09.1974; OIB: 84978176029; Ž

            17. MARKO DUNATOV; HRVAT; ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 4; rođ. 13.09.1979; OIB: 85601306253; M

            18. TAJANA VIDAIĆ; HRVATICA; ZADAR, PETRČANSKA ULICA 5; rođ. 01.02.1972; OIB: 10715932250; Ž

            19. MARKO VIDUČIĆ; HRVAT; ZADAR, ZORE DALMATINSKE 2; rođ. 20.06.1986; OIB: 60572573983; M

            20. BILJANA BANDIĆ; HRVATICA; ZADAR, LAZARETSKA ULICA 16; rođ. 07.02.1975; OIB: 44602980831; Ž

            21. TATJANA JERGAN BOTUNAC; HRVATICA; NOVIGRAD, ULICA BUTKA KURJAKOVIĆA 23; rođ. 02.09.1972; OIB: 26909676991; Ž

            22. MILAN CIGLAR; SLOVENAC; ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 3/C; rođ. 10.10.1944; OIB: 58232387497; M

            23. EDI BOSNA; HRVAT; ZADAR, NOVOGRADIŠKA ULICA 5/F; rođ. 11.10.1991; OIB: 74342661386; M

            24. SILVIJA UZELAC-VARDA; HRVATICA; ZADAR, IVE MAŠINE 3/B; rođ. 28.01.1981; OIB: 81912281356; Ž

            25. GORAN BANDIĆ; HRVAT; ZADAR, LAZARETSKA ULICA 16; rođ. 24.04.1971; OIB: 52831154184; M

            26. JOSIP OŠTRIĆ; HRVAT; ZADAR, PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA 43; rođ. 22.09.1986; OIB: 19929468764; M

            27. STEVAN GOJANI; ALBANAC; ZADAR, FRANKA LISICE 2/D; rođ. 11.07.1949; OIB: 55709865911; M

            28. ANTONELA MARIĆ; HRVATICA; ZADAR, IVANA ZADRANINA 2; rođ. 13.06.1976; OIB: 55217793352; Ž

            29. LOVRE HROMIN; HRVAT; ZADAR, PUT PETRIĆA 40/B; rođ. 08.08.1988; OIB: 82946014760; M

            30. DIJANA MEDIĆ; HRVATICA; ZADAR, MARKA MARULIĆA 11; rođ. 28.12.1962; OIB: 79824665176; Ž

            31. MARIN BUBIČIĆ; HRVAT; ZADAR, TADIJE SMIČIKLASA 4; rođ. 17.03.1986; OIB: 88569023550; M

            32. NADA LONČARIĆ; HRVATICA; VIR, LUČICA XXXIII 44; rođ. 09.04.1966; OIB: 32442932244; Ž

            33. RAFAELA ČURKOVIĆ; HRVATICA; ZADAR, BANA TOME ERDODYA BAKAČA 7; rođ. 11.10.1970; OIB: 12131792765; Ž

            34. DARINKO BIRKIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, BRAĆE RADIĆ 18/A; rođ. 04.06.1963; OIB: 66522278379; M

            35. MILENA RAŽOV; HRVATICA; ZADAR, ŠIBENSKA ULICA 7/B; rođ. 18.10.1964; OIB: 39615081156; Ž

            36. SLOBODAN BOŽIĆ; HRVAT; ZADAR, SLAVKA JEŽIĆA 13; rođ. 04.10.1960; OIB: 77260706397; M

            37. GORAN VARDA; HRVAT; ZADAR, IVE MAŠINE 3/B; rođ. 05.09.1971; OIB: 86277889746; M

            38. JAKOV KROLO; HRVAT; ZADAR, ANTE TRUMBIĆA 26; rođ. 15.07.1981; OIB: 98412058863; M

            39. HRVOJE MATULOVIĆ; HRVAT; ZADAR, ULICA MADIJEVACA 2; rođ. 23.03.1983; OIB: 79566151183; M

            40. BRANKO LADIĆ; HRVAT; VIR, LUČICA XXXIII 44; rođ. 18.04.1960; OIB: 58932391855; M

            41. BRANKA RUMORA; HRVATICA; ZADAR, ULICA HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA 27; rođ. 12.01.1959; OIB: 56702024919; Ž

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-7

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS, DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS

Nositeljica liste: RAJKA RAĐENOVIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. RAJKA RAĐENOVIĆ; SRPKINJA; SRB, UNSKA 3; rođ. 15.11.1967; OIB: 43931355115; Ž

               2. BRANISLAV ŠVONJA; SRBIN; GOLUBIĆ, ČIČEVAC 4; rođ. 30.05.1967; OIB: 64292221095; M

               3. VESELKO ĆAKIĆ; SRBIN; ZADAR, IVANA ZADRANINA 2; rođ. 08.10.1953; OIB: 54406557595; M

               4. DUŠAN OLUIĆ; SRBIN; OBROVAC, UL. I. BRLIĆ MAŽURANIĆ 5; rođ. 03.01.1955; OIB: 26765943376; M

               5. DUŠANKA AYYASH; SRPKINJA; ZADAR, NOVIGRADSKA ULICA 26; rođ. 07.01.1959; OIB: 15622875078; Ž

               6. DRAGAN MILANKO; SRBIN; MUŠKOVCI, PEĆICA 1; rođ. 06.02.1955; OIB: 51837786494; M

               7. DUŠAN LAKIĆ; SRBIN; ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 4/G; rođ. 25.07.1944; OIB: 53051241335; M

               8. BOGDAN KALINIĆ; SRBIN; BILIŠANE, BILIŠANE 8; rođ. 02.05.1954; OIB: 13416477416; M

               9. NINA MARKOVIĆ; NEOPREDJELJENA; DERINGAJ, DERINGAJ 23/A; rođ. 20.05.1967; OIB: 72591707676; Ž

            10. DRAGAN VUKAS; SRBIN; GORNJI KARIN, VUKASI 4; rođ. 20.01.1970; OIB: 94073881278; M

            11. ŽELJKO MEDIĆ; SRBIN; OSTROVICA, OSTROVICA 26; rođ. 27.09.1961; OIB: 39815513294; M

            12. MIRKO DUBAJIĆ; SRBIN; DONJA SUVAJA, DONJA SUVAJA 32; rođ. 09.09.1955; OIB: 47867699739; M

            13. SUZANA TOŠIĆ; SRPKINJA; ZADAR, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 34; rođ. 13.08.1971; OIB: 37490378989; Ž

            14. NEBOJŠA RAĐENOVIĆ; SRBIN; SRB, ZADARSKA ULICA 72; rođ. 02.12.1980; OIB: 35301580708; M

            15. MILORAD STANISAVLJEVIĆ; SRBIN; GRAČAC, PLITVIČKA 45; rođ. 19.09.1973; OIB: 46630903093; M

            16. PERICA RAĐENOVIĆ; SRBIN; NETEKA, NETEKA 36; rođ. 06.10.1979; OIB: 33135604863; M

            17. ŠPIRO GNJATOVIĆ; SRBIN; ZADAR, FRANKA LISICE 2/D; rođ. 15.10.1941; OIB: 59724402458; M

            18. DRAGAN LAJIĆ; SRBIN; NETEKA, NETEKA 20; rođ. 07.10.1977; OIB: 97212386907; M

            19. RADE GRAOVAC; SRBIN; SMOKOVIĆ, SMOKOVIĆ 90; rođ. 24.04.1951; OIB: 38093893615; M

            20. MIRKO MAJSTOROVIĆ; SRBIN; BILIŠANE, MAJSTOROVIĆI 4; rođ. 24.11.1940; OIB: 69873817325; M

            21. MILANKA DUKIĆ; SRPKINJA; DERINGAJ, DERINGAJ 36; rođ. 11.04.1967; OIB: 84855989667; Ž

            22. RADMILA DRAGIČEVIĆ; SRPKINJA; GRAČAC, UL.HRV.MLADEŽI 81; rođ. 12.04.1961; OIB: 25738817295; Ž

            23. MILENKO ČUBRILO; SRBIN; ZADAR, BRNE KARNARUTIĆA 5; rođ. 31.03.1960; OIB: 15261613803; M

            24. TOMISLAV GLUŠAC; SRBIN; KRUPA, GLUŠCI 2; rođ. 05.01.1959; OIB: 26654409219; M

            25. MIODRAG KOSIĆ; SRBIN; GRAČAC, DR.ANTE STARČEVIĆA 14; rođ. 25.08.1967; OIB: 22699549057; M

            26. SLOBODAN ŠVONJA; SRBIN; GOLUBIĆ, ČIČEVAC 11; rođ. 19.10.1965; OIB: 19902499058; M

            27. MILENKO BRKIĆ; SRBIN; SRB, DINARSKA 2; rođ. 10.03.1970; OIB: 85848580284; M

            28. NIKOLA BULJEVIĆ; SRBIN; MUŠKOVCI, PARAVINJA DOLAC 5; rođ. 21.06.1956; OIB: 16626248526; M

            29. VLADIMIR ATLAGIĆ; NEPOZNATA; OSTROVICA, OSTROVICA 54; rođ. 01.01.1958; OIB: 12597248427; M

            30. NIKICA BULJEVIĆ; SRBIN; MUŠKOVCI, PARAVINJA DOLAC 5; rođ. 06.12.1990; OIB: 42876249374; M

            31. MARINKO PILIPOVIĆ; SRBIN; BEGLUCI, BEGLUCI 51/A; rođ. 03.01.1962; OIB: 21734451251; M

            32. VLADIMIR RAĐENOVIĆ; SRBIN; SRB, VELEBITSKA 10; rođ. 25.07.1973; OIB: 36495648791; M

            33. NIKOLA RADUSIN; NEPOZNATA; GRAB, GRAB 52; rođ. 31.08.1967; OIB: 36864980535; M

            34. JOVICA ILIĆ; SRBIN; MAZIN, MAZIN 11; rođ. 01.11.1967; OIB: 40039374274; M

            35. VELJKO MAČAK; SRBIN; OSTROVICA, OSTROVICA 67; rođ. 02.09.1983; OIB: 11169779293; M

            36. VESNA DANILOVIĆ; SRPKINJA; GRAČAC, DR.ANTE STARČEVIĆA 14; rođ. 26.05.1971; OIB: 44397790239; Ž

            37. LAZAR DRAGIČEVIĆ; SRBIN; ZADAR, CETINGRADSKA ULICA 15; rođ. 07.04.1943; OIB: 68342758756; M

            38. PREDRAG POKRAJAC; SRBIN; GRAČAC, UL.KNEZA TRPIMIRA 12; rođ. 04.01.1979; OIB: 59247953591; M

            39. MIROSLAV ĐEKIĆ; SRBIN; GRAČAC, VELEBITSKA ULICA 27; rođ. 01.11.1969; OIB: 16059410259; M

            40. MILAN TANKOSIĆ; SRBIN; DUGOPOLJE, DUGOPOLJE 11; rođ. 01.05.1984; OIB: 03856895658; M

            41. ĐURO VEKIĆ; SRBIN; GORNJA SUVAJA, GORNJA SUVAJA 4; rođ. 19.12.1981; OIB: 70183339929; M

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-8

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja VINKO OŠTRIĆ, STANISLAV MAROJA, IVAN BAKIĆ,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj liste: RENO SINOVČIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. RENO SINOVČIĆ; HRVAT; ZADAR, ULICA 112. BRIGADE 1; rođ. 27.10.1960; OIB: 90245484569; M

               2. VEDRAN URANIJA; HRVAT; ZADAR, STJEPANA RADIĆA 3; rođ. 25.02.1956; OIB: 45801440640; M

               3. NATAŠA ERSTIĆ; HRVATICA; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 23/D; rođ. 31.01.1970; OIB: 16109707467; Ž

               4. JOSIP BAJLO; HRVAT; ZADAR, TRG TRI BUNARA 3; rođ. 13.03.1944; OIB: 45267156676; M

               5. JADRANKO TURČINOV; HRVAT; ZADAR, KALJSKA ULICA 3; rođ. 29.09.1953; OIB: 23946363270; M

               6. BRANIMIR BAŽDARIĆ; HRVAT; NOVIGRAD, OBALA KRALJICE ELIZABETE 106; rođ. 23.02.1981; OIB: 57163138578; M

               7. JADRANKA DUNATOV; HRVATICA; ZADAR, ZAGREBAČKA 36; rođ. 11.02.1965; OIB: 57245739355; Ž

               8. IVAN KOVAČIĆ; HRVAT; ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 2/E; rođ. 25.01.1983; OIB: 95706982570; M

               9. MARTINA MIKECIN; HRVATICA; ZADAR, VATROSLAVA LISINSKOG 8; rođ. 08.02.1971; OIB: 77107656820; Ž

            10. JURE KNEŽEVIĆ; HRVAT; ZADAR, EUGENA KUMIČIĆA 1; rođ. 11.02.1981; OIB: 06432512211; M

            11. HRVOJE PERINČIĆ; HRVAT; ZADAR, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA – GAVR 1/F; rođ. 24.01.1978; OIB: 11267373340; M

            12. SLAVICA KAŠTELA; HRVATICA; ZADAR, PUT KOTLARA 18; rođ. 06.04.1969; OIB: 63419598411; Ž

            13. SILVA MASNOV; HRVATICA; ZADAR, VANJE RADAUŠA 15; rođ. 25.03.1971; OIB: 23736597547; Ž

            14. IVANA BAŽDARIĆ; HRVATICA; NOVIGRAD, UČITELJICE KATICE RADOŠEV 3; rođ. 24.01.1982; OIB: 78796696649; Ž

            15. ANDRIJANO ŠANDRIĆ; HRVAT; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 6/C; rođ. 07.05.1972; OIB: 52474581085; M

            16. DALIBOR ŠKORPUT; HRVAT; ZADAR, POLJANA JURJA DRAGIŠIĆA 5; rođ. 10.10.1981; OIB: 94449406848; M

            17. FERDO MILIN; HRVAT; ZADAR, KREŠIMIROVA OBALA 52; rođ. 15.12.1977; OIB: 64138868428; M

            18. PETAR ŠIMUNIĆ; HRVAT; BIBINJE, ULICA 4. BRIGADE HV 99; rođ. 20.02.1956; OIB: 88028102801; M

            19. SILVANA RAKOCIJA; HRVATICA; ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 8; rođ. 25.09.1967; OIB: 34026443423; Ž

            20. BRANIMIR LONGIN; HRVAT; ZADAR, KATARINE ZRINSKE 1/B; rođ. 07.02.1978; OIB: 45817698732; M

            21. ROMANA LASAN; HRVATICA; ZADAR, FRANJE FANCEVA 11; rođ. 29.05.1981; OIB: 92922997952; Ž

            22. UMBERT PIASEVOLI; HRVAT; SALI, SALI XII 9; rođ. 10.02.1962; OIB: 91194494886; M

            23. JAKOV SURAĆ; HRVAT; ZADAR, ULICA 112. BRIGADE 1; rođ. 12.02.1975; OIB: 17386410881; M

            24. DAMIR KRALJEVIĆ; HRVAT; ZADAR, FAUSTA VRANČIĆA 18; rođ. 17.02.1979; OIB: 92925863515; M

            25. BOŽIDAR MILETIĆ; HRVAT; ZADAR, RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA 7/A; rođ. 18.11.1979; OIB: 74063181428; M

            26. DUBRAVKA ERCEG; HRVATICA; ZADAR, BENKOVAČKA CESTA 36; rođ. 16.09.1960; OIB: 41544477751; Ž

            27. ROBERT MODRIĆ; HRVAT; ZADAR, PUT PUDARICE 11/D; rođ. 23.11.1970; OIB: 08198672697; M

            28. GORAN BULJAT; HRVAT; ZADAR, PUT MATIJE GUPCA 33; rođ. 09.05.1971; OIB: 22567494786; M

            29. DUBRAVKO OGUIĆ; HRVAT; PAG, UL. NIKOLE VALENTIĆA 1; rođ. 12.03.1962; OIB: 95593409729; M

            30. TOMISLAV ROGIĆ; HRVAT; ZADAR, ŠIBENSKA ULICA 4/E; rođ. 22.03.1975; OIB: 80927144291; M

            31. VLATKA HULJEV; HRVATICA; ZADAR, MOLATSKA ULICA 13; rođ. 08.04.1965; OIB: 72253344423; Ž

            32. BRANKO LJUBIČIĆ; HRVAT; NIN, ULICA BANA JELAČIĆA 2; rođ. 25.05.1951; OIB: 30947780213; M

            33. NIKICA SIMIĆ; NEPOZNATA; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 9; rođ. 20.10.1952; OIB: 39892512886; M

            34. ZDENKO SARAĐEN; HRVAT; STANKOVCI, STANKOVCI 82; rođ. 05.10.1964; OIB: 10768937718; M

            35. BUJAR RACI; ALBANAC; ZADAR, FRANE KRŠINIĆA 6; rođ. 25.06.1980; OIB: 02729006081; M

            36. DAVOR KRIZMAN; HRVAT; ZADAR, PUT VRELA 28; rođ. 05.12.1950; OIB: 40333539960; M

            37. JOSIP BAŠIĆ; HRVAT; VIR, STARI PUT 49; rođ. 24.01.1992; OIB: 24567270847; M

            38. MATKO ZRNIĆ; HRVAT; ZADAR, FRANE ALFIREVIĆA 13; rođ. 25.03.1959; OIB: 29348908289; M

            39. MARIO BILIĆ; HRVAT; ZADAR, IVANA DUKNOVIĆA 39; rođ. 09.01.1973; OIB: 19350472297; M

            40. IVAN IVANDIĆ; HRVAT; ZADAR, TRIBANJSKA ULICA 4; rođ. 18.07.1982; OIB: 70300223283; M

            41. IVO FATOVIĆ; HRVAT; ZADAR, JURJA BIJANKINIJA 4; rođ. 16.10.1952; OIB: 88941535192; M

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-9

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

Nositeljica liste: RENATA SABLJAR-DRAČEVAC

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. RENATA SABLJAR-DRAČEVAC; HRVATICA; ZADAR, PRIVLAČKA ULICA 21; rođ. 04.10.1968; OIB: 36644591702; Ž

               2. BUDIMIR GENDA; HRVAT; ZADAR, MICHIELA SANMICHIELIJA 4; rođ. 20.01.1957; OIB: 61866761746; M

               3. MATE RADOVIĆ; HRVAT; VIR, SRID KUĆICE IX 4; rođ. 27.07.1974; OIB: 51617239952; M

               4. ROBERT PELICARIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, PUT SOLINA 11; rođ. 01.08.1966; OIB: 85585491596; M

               5. IVAN ČEPIĆ; HRVAT; VIR, ULICA BORISA KRNČEVIĆA 52; rođ. 14.10.1982; OIB: 28502397464; M

               6. DUŠAN HERENDA; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 11; rođ. 01.11.1958; OIB: 01503259261; M

               7. DRAGAN RANJ; HRVAT; ZADAR, PUT NINA 57/B; rođ. 31.07.1954; OIB: 44945650187; M

               8. DUŠKO VIDOV; HRVAT; KALI, OTOČKA CESTA 24; rođ. 06.10.1955; OIB: 67534247897; M

               9. DANIJEL KARABATIĆ; HRVAT; BIOGRAD NA MORU, STANKA VRAZA 32; rođ. 18.04.1975; OIB: 48008367036; M

            10. SUZANA JAKOVAC; HRVATICA; ZADAR, PUT MURVICE 8; rođ. 09.07.1971; OIB: 81502127956; Ž

            11. MARKO KLANAC; HRVAT; KRUŠEVO, ŽUPANI-DRAGE 13; rođ. 02.01.1967; OIB: 40954116045; M

            12. FRANE BOJMIĆ; HRVAT; TKON, TKON 419; rođ. 19.08.1987; OIB: 44002766200; M

            13. RADOSLAV ĐURIĆ; SRBIN; GORNJI KARIN, XVIII ULICA 21; rođ. 30.10.1940; OIB: 09652682312; M

            14. MILA BUTIĆ; HRVATICA; BRIŠEVO, BRIŠEVO 141; rođ. 05.10.1984; OIB: 92972580689; Ž

            15. GORAN LIJIĆ; HRVAT; ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 1/E; rođ. 21.10.1972; OIB: 34624087895; M

            16. MIRJANA DUŠEVIĆ GAUTA; HRVATICA; ZADAR, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 21; rođ. 18.05.1953; OIB: 52324783352; Ž

            17. MATE KURTOV; HRVAT; PAKOŠTANE, TRG HRVATSKIH VELIKANA 8; rođ. 21.06.1979; OIB: 76321633605; M

            18. RADOSLAVA GREGOV; HRVATICA; ZADAR, FERDE LIVADIĆA 59; rođ. 31.01.1959; OIB: 71302870998; Ž

            19. MARINO MARIĆ; HRVAT; ZADAR, NOVIGRADSKA ULICA 30; rođ. 31.07.1981; OIB: 87111039788; M

            20. BOŽIDAR SMOKROVIĆ; HRVAT; SELINE, PUT BUNARIĆA 24; rođ. 10.01.1951; OIB: 49469071746; M

            21. SANDRA LORDANIĆ-LUKAVAC; HRVATICA; ZADAR, ANTUNA BARCA 3/B; rođ. 10.04.1962; OIB: 22405431132; Ž

            22. DALIBOR MASNOV; HRVAT; ZADAR, IVANA ZAJCA 31; rođ. 28.07.1939; OIB: 42772212850; M

            23. IVA DUNATOV; HRVATICA; PREKO, VAROŠ 36; rođ. 13.09.1978; OIB: 83700986911; Ž

            24. MARIO JURJEVIĆ; HRVAT; ZADAR, FRANKA LISICE 27/A; rođ. 10.06.1977; OIB: 53915816410; M

            25. IVANA TOMIĆ; HRVATICA; GRAČAC, LAŠVANSKA ULICA 7; rođ. 22.11.1990; OIB: 59479303168; Ž

            26. VESNA KESIĆ; SRPKINJA; GRAČAC, SLJEMENSKA 19; rođ. 30.01.1968; OIB: 26432275381; Ž

            27. KRISTINA DUŠEVIĆ; HRVATICA; LJUBAČ, LJUBAČ 126; rođ. 13.03.1973; OIB: 15107556442; Ž

            28. JOSIP TIČIĆ; HRVAT; PAG, UL. VJENCESLAVA NOVAKA 12; rođ. 14.03.1952; OIB: 38165339414; M

            29. DANIJEL BOŽAJIĆ; HRVAT; KOŽINO, KOŽINO 41; rođ. 23.04.1985; OIB: 60981095347; M

            30. RENATA ŠULENTIĆ; HRVATICA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 23; rođ. 14.01.1989; OIB: 79957880088; Ž

            31. KATARINA KAPOVIĆ; HRVATICA; VIR, ULICA BORISA KRNČEVIĆA 30; rođ. 29.05.1974; OIB: 79588788209; Ž

            32. TATJANA ZORIĆ; HRVATICA; ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 8/B; rođ. 02.01.1965; OIB: 99995339887; Ž

            33. DINO ČUDINA; HRVAT; PAKOŠTANE, UL..BRUNE BUŠIĆA 22; rođ. 29.09.1989; OIB: 92526459972; M

            34. PAULA KATUŠA; HRVATICA; GORNJE RAŠTANE, GORNJE RAŠTANE 37; rođ. 09.10.1987; OIB: 23832217046; Ž

            35. KOSA DEVIĆ; HRVATICA; ZADAR, PUT KOTLARA 33; rođ. 14.09.1957; OIB: 66214876719; Ž

            36. ZVJEZDANA FABIJANIĆ; HRVATICA; PAG, PUT PODMEJAK 3; rođ. 22.11.1954; OIB: 27553517550; Ž

            37. ŽARKO BARKIĆ; HRVAT; VRSI, ZUKVE 29.ULICA 18; rođ. 11.11.1959; OIB: 07034871953; M

            38. KATARINA PLEŠA JAKOVLJEVIĆ; HRVATICA; GRAČAC, ULICA NIKOLE TESLE 6; rođ. 08.07.1965; OIB: 65427149369; Ž

            39. ŽELJKO ŠIMIČEVIĆ; HRVAT; JASENICE, MASLENICA ULICA TINA UJEVIĆA 6; rođ. 14.09.1959; OIB: 72111974785; M

            40. ANTE VODOPIJA; HRVAT; ŽMAN, ŽMAN 162; rođ. 08.12.1943; OIB: 53789020279; M

            41. ŽELJAN GLIGORA; HRVAT; MANDRE, RIJEČKA ULICA 25; rođ. 07.08.1976; OIB: 77350671771; M

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-10

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 22. st. 1.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,odlučujući o prijedlogu predlagatelja STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ,utvrdilo je i prihvatilo

 

 

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ

Nositelj liste: mr.sc. MILJENKO MARIĆ

 

Kandidatkinje/kandidati:

               1. mr.sc. MILJENKO MARIĆ; HRVAT; ZADAR, ĐURE BASARIČEKA 12; rođ. 29.06.1959; OIB: 72246656480; M

               2. SLAVKO BAKARIĆ, ing.; HRVAT; ZADAR, FRANKA LISICE 10; rođ. 25.05.1941; OIB: 93533757268; M

               3. ČEDO ALIĆ; HRVAT; GORNJI POLIČNIK, GORNJI POLIČNIK 10; rođ. 28.08.1959; OIB: 83183507143; M

               4. KRISTIJAN VUKIĆ; HRVAT; ZADAR, IVANA GUNDULIĆA 4/D; rođ. 28.04.1976; OIB: 57405471605; M

               5. NENAD MILKOVIĆ; HRVAT; ZADAR, STJEPANA RADIĆA 16/A; rođ. 11.12.1972; OIB: 64690769585; M

               6. ROSANDA MLADENOVSKI, dipl.oec.; HRVATICA; SUKOŠAN, SUKOŠAN 13; rođ. 30.08.1953; OIB: 20781651736; Ž

               7. SANJA BURČUL; HRVATICA; ZADAR, GORIČKA ULICA 2; rođ. 11.11.1983; OIB: 48231844041; Ž

               8. EDWIN MATEŠIĆ; HRVAT; ZADAR, OTOKARA KERŠOVANIJA 20; rođ. 19.11.1970; OIB: 18877795898; M

               9. DOMAGOJ KAPOVIĆ; HRVAT; VRSI, VRSI 76; rođ. 16.04.1976; OIB: 68037749495; M

            10. PETRA BOGOVIĆ; HRVATICA; POLIČNIK, POLIČNIK 21; rođ. 16.12.1980; OIB: 60570079176; Ž

            11. STANKA MARTINAC-PERA, prof.; HRVATICA; SUKOŠAN, SUKOŠAN 57; rođ. 04.09.1955; OIB: 55578053320; Ž

            12. ZORENIJA MALVONI; HRVATICA; PETRČANE, PETRČANE 6/A; rođ. 06.03.1961; OIB: 78498828937; Ž

            13. MARINKO KNEŽEVIĆ, prof.; HRVAT; ZADAR, MARINA GETALDIĆA 12; rođ. 24.05.1974; OIB: 05430926539; M

            14. JURE JURICA; HRVAT; ZADAR, IŠKA ULICA 7; rođ. 08.12.1985; OIB: 83440173509; M

            15. GORAN MARINOVIĆ; HRVAT; POLIČNIK, POLIČNIK 12; rođ. 01.03.1976; OIB: 32991946819; M

            16. PETAR SMOKROVIĆ; HRVAT; ZADAR, PAKOŠTANSKA ULICA 14; rođ. 20.05.1953; OIB: 46953153069; M

            17. ŠIME BALJAK; HRVAT; LOVINAC, LOVINAC 28; rođ. 29.02.1992; OIB: 09323940380; M

            18. TINA GRABOVAC; HRVATICA; ZADAR, LAVOSLAVA RUŽIČKE 15; rođ. 14.12.1994; OIB: 53389378499; Ž

            19. TOMISLAV PERICA; HRVAT; ZADAR, RAŽANAČKA ULICA 38; rođ. 14.01.1974; OIB: 29078977145; M

            20. IVAN PAVLICA; HRVAT; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 5/B; rođ. 10.06.1950; OIB: 82783256504; M

            21. TIHOMIR KRAPIĆ; HRVAT; DRAČEVAC NINSKI, BUŠLJETIĆI 56; rođ. 01.10.1954; OIB: 66583902913; M

            22. IVICA MILDA; HRVAT; ZADAR, VRŠKA ULICA 12; rođ. 07.04.1979; OIB: 24528909013; M

            23. MILJENKO MORIĆ; HRVAT; STANKOVCI, STANKOVCI 304; rođ. 20.06.1962; OIB: 36618391016; M

            24. SANDRA PERICA; HRVATICA; ZADAR, PUT KOTARSKIH SERDARA 30; rođ. 06.09.1982; OIB: 07003764989; Ž

            25. DANIJELA MATEŠIĆ; HRVATICA; ZADAR, OTOKARA KERŠOVANIJA 20; rođ. 23.05.1979; OIB: 15445952205; Ž

            26. IVANKA VEDRIĆ; HRVATICA; ZADAR, PAKOŠTANSKA ULICA 14; rođ. 01.11.1985; OIB: 39553673254; Ž

            27. ANTE RAŽOV; HRVAT; ZADAR, FRANE KRŠINIĆA 11; rođ. 22.01.1981; OIB: 60154504242; M

            28. SLAVKO BURČUL; HRVAT; ZADAR, GORIČKA ULICA 2; rođ. 17.11.1951; OIB: 88192757605; M

            29. ZORAN ŠPALETA; HRVAT; ZADAR, KREŠIMIROVA OBALA 148; rođ. 06.03.1966; OIB: 99031320399; M

            30. GAŠPAR BILIĆ; HRVAT; ZADAR, MARINA GETALDIĆA 14/A; rođ. 10.01.1940; OIB: 08020717238; M

            31. IVONA LEDENKO; HRVATICA; ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 22/A; rođ. 27.01.1995; OIB: 50250624279; Ž

            32. JADRANKA RADULOVIĆ; HRVATICA; ZADAR, SV.VINKA PAULSKOG 12/A; rođ. 10.03.1951; OIB: 07599611464; Ž

            33. IVAN MIŠKOVIĆ; HRVAT; ZADAR, DR.FRANJE TUĐMANA 38; rođ. 26.02.1988; OIB: 50423850428; M

            34. FRANO VIDOVIĆ; HRVAT; ZADAR, BENKA BENKOVIĆA 8; rođ. 20.11.1989; OIB: 17107873442; M

            35. ANTE KURSAR; HRVAT; ZADAR, VUKOVARSKA ULICA 2/H; rođ. 02.04.1985; OIB: 31492727215; M

            36. ANITA MILDA; HRVATICA; ZADAR, VRŠKA ULICA 12; rođ. 31.05.1978; OIB: 08461367064; Ž

            37. MARIJA ŠIŠETA; HRVATICA; ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 3/B; rođ. 12.09.1943; OIB: 48926219294; Ž

            38. DARIO FABIJAN; HRVAT; ZADAR, ANTE TRUMBIĆA 24; rođ. 18.09.1960; OIB: 54993944005; M

            39. ANĐELA DUJIĆ; HRVATICA; ZADAR, ULICA HRVOJA ĆUSTIĆA 40/A; rođ. 05.09.1989; OIB: 94236607861; Ž

            40. PETAR VUKSAN; HRVAT; ZADAR, ULICA HRVOJA ĆUSTIĆA 19; rođ. 30.03.1942; OIB: 80689640759; M

            41. DRAŽEN ŠAGI; HRVAT; ZADAR, RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA 7/A; rođ. 05.11.1976; OIB: 95622206507; M

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 


 
   

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

KLASA: 013-01/13-01/2

URBROJ: 599-13-86-11

ZADAR, 3. svibnja 2013.

 

 

            Na temelju članka 23. i čl. 24.  Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Županijsko izborno povjerenstvo ZADARSKE ŽUPANIJE,sastavilo je

 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE

 

 

1.     AKCIJA MLADIH – AM

        Nositelj liste: MARKO PUPIĆ-BAKRAČ

2.     HRAST – POKRET ZA USPJEŠNU HRVATSKU

        HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA – HDS

        Nositelj liste: ANTE BARABA

3.     HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

        AUTOHTONA – HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A – HSS

        HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP

        HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS

        HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

        Nositelj liste: STIPE ZRILIĆ

4.     HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

        SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA – SHUS

        HRVATSKA STRANKA ZELENIH – EKO SAVEZ – ZELENI

        Nositelj liste: VLADIMIR ČAČIĆ

5.     HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

        HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP

        BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ

        Nositelj liste: RADE ŠKARICA, dr.

6.     HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA

        Nositelj liste: DRAGO ČULINA

7.     SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

        DEMOKRATSKA PARTIJA SRBA – DPS

        Nositeljica liste: RAJKA RAĐENOVIĆ

8.     KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

        Nositelj liste: RENO SINOVČIĆ

9.     SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

        HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

        DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – DSU

        Nositeljica liste: RENATA SABLJAR-DRAČEVAC

10.   STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ

        Nositelj liste: mr.sc. MILJENKO MARIĆ

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

ZADARSKE ŽUPANIJE

 

VLADIMIR MIKOLČEVIĆ

 

 

 

 

lokalnahrvatska.hr