istaknute vijesti
aktualne vijesti

Izbori za vijeća mjesnih odbora – liste

Objavljeno 15. prosinca 2017.

ZBIRNA LISTA – VMO SALI ZBIRNA LISTA – VMO ZAGLAV ZBIRNA LISTA – VMO ŽMAN ZBIRNA LISTA – VMO LUKA ZBIRNA LISTA – VMO SAVAR ZBIRNA LISTA – VMO BRBINJ ZBIRNA LISTA – VMO DRAGOVE ZBIRNA LISTA – VMO BOŽAVA ZBIRNA LISTA – VMO SOLINE ZBIRNA LISTA – VMO VERUNIĆ ZBIRNA LISTA – VMO VELI […]

opširnije ...

Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO – 2017.

Objavljeno 22. studenoga 2017.

Na temelju odredbe članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) te odredbe članka 30. Statuta Općine Sali (»Službeni glasnik Općine Sali« broj 2/16) i odredbe članka 2. stavak 1. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na […]

opširnije ...

Javna rasprava – UPU dijela luke Sali

Objavljeno 20. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SALI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Na temelju članka Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17 i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/17-01/04 , URBROJ: 2198/15-01-17-14, od 20. studenoga 2017. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali Nositelj izrade objavljuje

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr