istaknute vijesti
aktualne vijesti

Službeni glasnik 6/2021.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 28. prosinca 2021.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2021. godinu Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sali za 2021. godinu Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Sali za 2021. godinu […]

opširnije ...

Obavijest o javnoj raspravi – IDUPU Svjetionik-Veli Rat (2021)

Kategorija javna rasprava, Obavijesti,
Objavljeno 8. prosinca 2021.

Na temelju članka 96. do 104. Zakona o prostornom uređenu („Narodne novine“, br. 153/13 i 68/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Sali KLASA: 350-01/21-01/03, URBROJ: 2198/15-01-21-10, od 7. prosinca  2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sali objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Svjetionik-Veli Rat – zona […]

opširnije ...

Otkup autohtonih proizvoda – do 10. prosinca 2021.

Kategorija Natječaji, Obavijesti,
Objavljeno 1. prosinca 2021.

Na temelju članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 2/2018, dalje: Pravilnik) Općina Sali objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA OTKUP AUTOHTONIH PROIZVODA ZA PROMOCIJU I DEMONSTRACIJU U OKVIRU PROJEKTA „INTERPRETACIJSKO EDUKACIJSKI CENTAR GRPAŠĆAK“  

opširnije ...

Natječaj za stipendije 2021./2022.

Kategorija Natječaji,
Objavljeno 22. studenoga 2021.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 1/2015 i 1/2016), Povjerenstvo za dodjelu stipendija raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja općine Sali

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr