istaknute vijesti
aktualne vijesti

Javni poziv za udruge – 2019.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 18. veljače 2019.

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17) i članka 5. Odluke o financiranju javnih potreba Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 4/2018), Općina Sali objavljuje JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro za 2019. godinu

opširnije ...

Općina Sali osvojila potporu na natječaju WIFI4EU

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 14. prosinca 2018.

Europska komisija je objavila rezultate prvog poziva na podnošenje prijedloga za WiFi4EU koji je trajao od 7. do 9. studenoga. Odabrano je 2800 gradova i općina te su im dodijeljeni vaučeri WiFi4EU vrijedni 15 000 eura. Na raspolaganju je ukupno bilo 42 milijuna eura. Odabrane općine vaučere će moći iskoristiti za instaliranje pristupnih točaka za […]

opširnije ...

Proračun Općine Sali za 2019. godinu

Kategorija Proračun Općine Sali,
Objavljeno 13. prosinca 2018.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali” br. 2/2016 ), Općinsko vijeće Općine Sali na 11. sjednici održanoj dana 8. prosinca 2018. godine donosi PRORAČUN Općine Sali za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu Proračun Općine Sali za 2019. godinu

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr