istaknute vijesti
aktualne vijesti

Porez na nekretnine

Objavljeno 28. srpnja 2017.

Poštovani vlasnici nekretnina na području Općine Sali Dana 01.01.2017. godine je stupio na snagu Zakon o lokalnim porezima (ZLP), (NN br. 115/2016), sa kojim se od 01.01.2018. godine uvodi porez na nekretnine, te se s njime zamjenjuje dosadašnja komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

opširnije ...

KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

Objavljeno 19. lipnja 2017.

Dana 16. lipnja 2017. u 12,00 sati, po odluci i uz sudjelovanje predstojnika Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji Iva Gregova, dipl.iur., u prostorijama Općine Sali sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sali. Na sjednici je utvrđeno postojanje kvoruma te se, nakon minute šutnje za sve poginule u obrani Republike Hrvatske i […]

opširnije ...

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Objavljeno 19. lipnja 2017.

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu – »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak). Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. […]

opširnije ...

Proračun Općine Sali za 2017. godinu

Objavljeno 7. travnja 2017.

Temeljem ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu (NN 87/08) i ĉlanka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009),Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donosi PRORAČUN Općine Sali za 2017. godinu

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr