istaknute vijesti
aktualne vijesti

Natječaj za prodaju č.z. 5131 k.o. luka

Objavljeno 10. travnja 2017.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 45. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ 2/16) i Odluke općinskog vijeća Općine Sali o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Sali od […]

opširnije ...

Proračun Općine Sali za 2017. godinu

Objavljeno 7. travnja 2017.

Temeljem ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu (NN 87/08) i ĉlanka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009),Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donosi PRORAČUN Općine Sali za 2017. godinu

opširnije ...
lokalnahrvatska.hr