Općina Sali > službeni glasnik > Službeni glasnik 6/2020.

Službeni glasnik 6/2020.

Kategorija službeni glasnik,
Objavljeno 29. listopada 2020.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o produljenju važenja Strategije ukupnog razvoja Općine Sali 2016.-2020.
 • Odluka o davanju pethodne suglasnosti na Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sali
 • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljišten u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sali
 • Odluka o popisu nerazvrstanih cesta na području Općine Sali
 • Odluka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja uvale Lučica Izvan građevinskog područja naselja Verunić
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja uvale Lučica izvan građevinskog područja naselja Verunić
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Sali
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 • Odluka o radu Općinskog vijeća Općine Sali za vrijeme proglašenja epidemije zarazne bolesti COVID-19

 

Dokumenti:

Službeni glasnik 6/2020.

lokalnahrvatska.hr