Općina Sali > Obavijesti > Javni oglas – katastarska općina Božava

Javni oglas – katastarska općina Božava

Kategorija Obavijesti,
Objavljeno 24. rujna 2020.

JAVNI OGLAS

I.

Odlukom sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Zadru od 31. srpnja 2020., otvorena je zemljišna knjiga formirana u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Božava te se u istu može izvršiti uvid u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru, zemljišnoknjižni odjel Zadar, Ulica plemića Borelli 9, dok se u katastarske planove, popise i drugo može izvršiti uvid u prostorijama Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Zadar, Odjela za katastar nekretnina Zadar, Elizabete Kotromanić 4.

II.

Danom otvaranja zemljišne knjige za k.o. Božava zatvara se dosadašnja ručno vođena zemljišna knjiga i ista se stavlja izvan upotrebe.

III.

Od dana 31. srpnja 2020., kao dana otvaranja zemljišne knjige za k.o. Božava, samo će upisi u nju, glede nekretnina na koje se novoosnovana zemljišna knjiga za k.o. Božava odnosi, proizvoditi one pravne učinke u vezi sa stjecanjem, promjenama, prijenosom i ukidanjem prava vlasništva i ostalih knjižnih prava, koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

IV.

Danom objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči suda otvoren je ispravni postupak glede zemljišne knjige za k.o. Božava, pa se sve osobe koje smatraju da bi u tu knjigu trebalo upisati nešto što nije upisano, ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju staviti zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu u roku od 3 mjeseca od dana objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči suda (rok za ispravak).

V.

Dok ne istekne rok za prijave i prigovore (3 mjeseca od dana objave ovog oglasa na e – Oglasnoj ploči), ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu za k.o. Božava istiniti i potpuni, s tim što se navedeni rok ne može produživati niti je dopušten povrat u prijašnje stanje

Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave
Ana Mišlov, v.r.

 

Dokument:

Javni oglas – katastarska općina Božava

lokalnahrvatska.hr