Proračun Općine Sali za 2017. godinu

Objavljeno 7. travnja 2017.

Temeljem ĉlanka 39. Zakona o proraĉunu (NN 87/08) i ĉlanka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik
Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009),Općinsko vijeće Općine Sali na 24. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2016. godine donosi
PRORAČUN
Općine Sali za 2017. godinu

Dokument:
proracun-opcine-sali-za-2017-godinu

lokalnahrvatska.hr